Wednesday, January 7, 2015

Fy Hanes I - John Davies

Un o fy addunedau blwyddyn newydd ydi darllen mwy o lyfrau na wnes i yn 2014. Lwcus felly imi dderbyn nifer o lyfrau fel anrhegion Nadolig, ac imi brynu mwy ar drip dros y Calan i Ddulyn. Fel gŵyr unrhyw un sydd wedi ymweld â'r siop lyfrau Hodges & Figgis, mae'n amhosib ymweld â hi heb fod eisiau prynu chwarter y siop! Fodd bynnag, nid yno y cefais y llyfr cyntaf imi ei ddarllen eleni, ond yn hytrach gan fy Nhad. A'r llyfr hwnnw yw hunangofiant yr hanesydd John Davies, Fy Hanes I.

Rwyf yn teimlo'n lwcus iawn fy mod wedi cyfarfod a John Davies nifer o weithiau drwy gydol fy mywyd. Mae bob amser yn glen, difyr a ffraeth. Ac wrth gwrs, mae wedi gwneud cyfraniad aruthrol i'r Genedl yn sgil ei gampwaith, Hanes Cymru. Sut mae un person yn medru 'sgwennu llyfr o'r fath, dwn i ddim? Gwyrthiol, ond eithriadol o bwysig. Difyr oedd darllen yn yr hunangofiant sut y daeth i ysgrifennu'r llyfr, a hefyd, sut yr aeth ati i gwblhau'r fath dasg. Ac imi yn bersonol, dyna oedd fy hoff ran o'r llyfr hwn.

Fe wnes i hefyd fwynhau clywed am ei deithiau ledled y byd. Wyddwn i ddim ei fod yn gymaint o deithiwr brwd, ac mae'n anhygoel darllen am yr holl brofiadau difyr mae wedi eu cael yn sgil ei deithio, gan gynnwys cyfarfod de Valera a Gore Vidal. Mae'r llyfr yn frith o enwau o'r fath, ond chwarae teg i John, fe fyddwn i hefyd yn euog o enwi llwyth o bobl adnabyddus petawn i wedi eu cyfarfod! Dim ond wedi breuddwydio am deithio gymaint o'r byd ydw i, a rhaid cyfaddef, mae wedi fy ysgogi i fod mwy mentrus o ran trefnu fy nheithiau yn sgil darllen am yr holl anturiaethau mae wedi eu cael.

Difyr hefyd oedd darllen ynglyn a'i ymwneud a Chymdeithas yr Iaith a Phlaid Cymru. Ysgogiad imi ail-gydio ynddi a bod mwy gweithgar gyda'r Gymdeithas a'r Blaid.

Wna'i ddim difetha'r gyfrol drwy ddweud mwy, ond dichon yw dweud fy mod wedi mwynhau'r hunangofiant yn arw.