Tuesday, May 14, 2013

Newid Byd - A Whole New Adventure

Wel, dim gwleidyddiaeth heddiw. Am 1:36am fore dydd Sul, fe aned mab bach i Geraint a finna - Tomos Geraint (Twm). Mi yda ni wedi mopio'n llwyr hefo fo yn barod! Roedd o'n 7 pwys 3 owns, ac mae o'n berffaith. Diolch i bawb sydd wedi cysylltu hyd yma hefo'u holl eiriau caredig. Yn bersonol, dwi dal yn synnu gafodd o ddim o'i eni ar ddiwrnod etholiadau Mon ar ol yr holl gyffro! Ond yn falch hefyd fod o'n hwyr. O leia fydd ei benblwydd ddim yn debygol o ddisgyn ar ddiwrnod etholiad yn y dyfodol!

At 1:36am on Sunday morning, Geraint and I welcomed to the world our son - Tomos Geraint (Twm). He's perfect, and we're thrilled! He weighed 7 pounds 3 ounces, and is full of life already. Thank you to everyone who's been in touch with their kind words. Still surprised he didn't arrive on the day of the Anglesey elections given how excited I was with Plaid Cymru's result! But also glad he was late making his arrival. At least his birthday isn't likey to clash with an election day in the future!

1 comment:

Ambiorix said...

Congratulations on the birth of your son!

Llewellyn