Sunday, May 5, 2013

Making Anglesey Proud Again - Adfer Enw Da Mon

I'm still smiling after the fantastic result for Plaid Cymru in the Council elections this week! Link here to my article that appeared on Click on Wales yesterday: http://www.clickonwales.org/2013/05/anglesey-can-become-proud-of-itself-again/

Cafwyd ymgyrch gadarn gan Blaid Cymru ym Mon, gyda tim o ymgeisyddion gwych. Beth oedd yn braf oedd gweld croesdoriad o hen ac ifanc, o gefndiroedd gwahanol, ac yn gymysgedd o ddynion a merched. Falch iawn bod tair wedi eu hethol i gynrychioli Plaid Cymru ar y cyngor, ond siomedig eu bod yr unig dair. Digwydd bod dim ond dwy ferch oedd yn gynghorwyr yn y cyngor diwethaf hefyd, a'r ddwy yn cynrychioli Plaid Cymru.

Cawn weld be ddigwyddith rwan o ran rheoli'r Cyngor, ond dwi'n mawr obeithio bydd Plaid Cymru yn llwyddo i arwain y Cyngor. Dwi'n sicr y gall ein cynghorwyr hen a newydd fynd ati i adfer enw da Mon, a dechrau pennod newydd yn hanes y cyngor.

No comments: