Wednesday, January 2, 2013

Eos yn canu eto?

Roeddwn yn drist o glywed na fu cytundeb rhwng Eos a Radio Cymru erbyn dechrau'r flwyddyn. Roeddwn wir wedi gobeithio byddai'r orsaf yn cytuno i dalu'n fwy anrhydeddus i gerddorion Cymreig. Wedi'r cyfan, mae nhw'n chwarae rôl eithriadol o bwysig o ran ein hiaith a'n diwylliant, a dydyn nhw ddim yn haeddu cael eu cosbi am gyfansoddi caneuon Cymraeg yn hytrach na Saesneg.

Mae'n fy nhristau bod Radio Cymru wedi gadael i bethau fynd cyn belled a hyn, a'u bod nhw rŵan yn gorfod cwtogi dwy awr o ddarlledu bob dydd. Wedi'r cyfan, mae gan yr orsaf rol bwysig iawn mewn hybu cerddoriaeth a diwylliant Cymru - sut mae hi'n mynd i wneud hynny heb y caneuon hyn?

Yn anffodus, mae gwasg Llundain wedi dechrau cymryd sylw ac unwaith eto yn cymryd y cyfle i lambastio'r Cymry a'r iaith. Dyma'r union adeg y dyla ni gyd fel Cymry fod yn gweithio gyda'n gilydd, yn hytrach na'n erbyn ein gilydd, i hyrwyddo'r iaith.

Fel y dywedodd Elfyn LLwyd heddiw, mae'r BBC wedi bod yn ymwybodol o'r broblem hon ers misoedd a dylid bod wedi gwneud mwy i atal y sefyllfa gyrraedd y pwynt yma. Ond, nid dyna a fu a rhaid derbyn hynny. Dim ond gobeithio felly y bydd trafodaethau wythnos nesaf yn rai ffrwythlon, ac yn rhoi diwedd i'r ffrae hon. Ac yn rhoi taliadau tecach i gerddorion sydd yn cyfansoddi yn y Gymraeg.

No comments: