Wednesday, January 2, 2013

Blwyddyn Newydd Dda!

Ymddiheuriadau am fod ddiwrnod yn hwyr yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda ichi - ond gwell hwyr na hwyrach! Gobeithio ichi fwynhau'r Nadolig. Diflas bod y cyfan drosodd rŵan. Dwi wir ddim yn edrych ymlaen at dynnu'r goeden i lawr, gan y bydd yn gadael gofod gwag, ond dyna ni - o leiaf cawn wneud y cyfan eto mewn llai na blwyddyn!

Mae 2013 yn argoeli i fod yn dipyn o flwyddyn yn bersonol imi, rhwng cael babi ym mis Mai a phriodi ym mis Medi, ond mae gen i bethau eraill yr wyf yn gobeithio eu cyflawni hefyd. Dyma rai ohonynt isod:

1. Gorffen popeth sydd angen ei wneud yn y gwaith cyn fy nghyfnod Mamolaeth!

2. Helpu Plaid Cymru i ennill mwy o seddi ar gyngor Ynys Môn ym mis Mai. (Efallai na fedra'i wneud lot o ganfasio, ond mi fedra'i helpu mewn ffyrdd eraill!)

3. Sicrhau fy mod yn gwneud fy rôl ar Bwyllgor Gwaith Plaid Cymru fel Cyfarwyddydd Polisi ac Addysg Wleidyddol mor effeithiol â phosib.

4. Parhau i wirfoddoli, a chyrraedd targedau codi arian

5. Parhau i ddysgu Mandarin - a gwneud mwy o ymdrech i ddysgu darllen ac ysgrifennu Mandarin, nid dim ond siarad!

6. Sicrhau fy mod yn gwneud mwy i hybu'r Gymraeg, a'r defnydd o'r Gymraeg

Os wna'i hyn i gyd, mi fydda'i yn hapus iawn ar ddiwedd 2013!No comments: