Thursday, December 6, 2012

Mwy i Lanfair PG na enw hir!

Falch o ddarllen y stori bod yr adeilad lle cynhaliwyd rhai o gyfarfodydd cyntaf y WI (Sefydliad y Merched), sef yr hen dolldy yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, am gael ei atgyweirio a'i droi yn Amgueddfa. Hapus iawn o weld bod Sefydliad y Merched wedi llwyddo i sicrhau grant i wneud hyn, ac hefyd arwyddo les 25 mlynedd gan y cyngor (oedd yn berchen ar yr adeilad am flynyddoedd) ar gyfer yr adeliad. Mae yna lot mwy i Lanfairpwll na enw hir, a da gweld rhai o straeon pwysig eraill yr ardal yn cael sylw hefyd megis un y tolldai. Mae yna gymuned wych yn Llanfairpwll, a hawdd deall sut y bu i'r WI gael ei sefydlu yno ym 1915 hyd yn oed heddiw. Os dwi byth digon lwcus i fod mewn sefyllfa i symud nol i Fon, mae Llanfairpwll bendant yn un o'r llefydd byswn i'n meddwl byw ynddo. O beth ddarllenais yma ar wefan y BBC, bydd y gwaith wedi ei gwbwlhau erbyn diwedd y Gwanwyn flwyddyn nesaf. Dwi'n edrych ymlaen yn barod i ymweld!

No comments: