Saturday, December 1, 2012

Cyngor Cenedlaethol

Wedi cyrraedd nol ers tua awr o Gyngor Cenedlaethol Plaid Cymru yn Aberystwyth. Diwrnod hynod o ddifyr, gyda nifer o drafodaethau pwysig a hefyd cyfle i weld ffrindiau a rhoi'r byd yn ei le. Mi yda ni fel rhyw deulu mawr ym Mhlaid Cymru, ac mae'n braf pan yda ni gyd yn cael cyfle i gwrdd a thrafod, a rhannu profiadau a syniadau. Hynod o ddiolchgar a hapus fy mod wedi cael fy ethol heddiw ar Bwyllgor Gwaith Plaid Cymru fel Cyfarwyddwr Polisi ac Addysg Wleidyddol. Nerys Evans oedd yn gwneud y swydd, ond bu'n rhaid iddi hi sefyll lawr oherwydd nad oedd hi'n cael parhau yn rhinwedd ei swydd bresennol. Hoffwn dalu teyrnged iddi am y gwaith gwyth y gwnaeth hi ei gyflawni yn y swydd. Mae yna sail gadarn o ran datblygu polisi, a fy rol i rwan ydi adeiladau ar hynny. Yn ddiweddar, fe wnaeth Leanne Wood annog pawb yng Nghymru i gyfrannu syniadau i'r Blaid ar gyfer ei maniffesto yn 2016. Nid gwahoddiad gwag mo hwn, a fy ngobaith yn rhinwedd fy swydd ar y Pwyllgor Gwaith yw ffurfioli'r gwaith hwn dros y blynyddoedd nesaf. Ynghyd a nifer o bethau eraill wrth gwrs! Cafwyd nifer o gyflwyniadau a thrafodaeth difyr heddiw, gan gynnwys rhai gan Leanne Wood, Ieuan Wyn Jones ac Ian Titherington. Teimlo wedi fy ysgogi ar gyfer 2016 yn barod! Coblyn o frwydyr o'n blaenau, ond dwi'n argyhoeddedig bod dyddiau gwych i ddod i'r Blaid. Mi oedd yna gyffro yn yr awyr heddiw, ac nid dim ond oherwydd ei bod hi'n fis Rhagfyr a bod y Nadolig ar y gorwel. *Just a short blog piece after returning home from today's National Council at Aberystwyth. Fantastic meeting, and lovely to catch up with friends from every corner of the country. It really does feel like a family get together! Delighted to have been elected to Plaid Cymru's National Executive, and feel very honoured. I'll be leading on policy and political education. I've got some big boots to fill, as I'm following on from Nerys Evans who was excellent in the role. Plenty of work to do over the coming years to ensure we have the best possible set of policies for the 2016 election!

No comments: