Thursday, December 13, 2012

Dysgu iaith

Ers dros i flwyddyn bellach, rwyf wedi bod yn mynychu gwersi yng Nghanolfan Addysg Gydol Oes Prifysgol Caerdydd i geisio dysgu Mandarin. Dwi'n meddwl fod o'r pwnc anoddaf dwi erioed wedi ei astudio - hyd yn oed i gymharu gyda Cemeg! Nid yn unig mae yna bob math o synnau newydd i'w dysgu, ond hefyd mi yda ni'n dysgu'r holl symbolau. A mae hynny'n cymeryd cryn amser i'w meistroli!

Fodd bynnag, rhaid i mi ganmol yr adnoddau sydd i'w cael ar y we i fynd ati i ymarfer rhwng gwersi. Mae nhw'n wirioneddol wych, ac mae'n amlwg bod Llywodraeth Tsieina wedi buddsoddi llawer mewn adnoddau dysgu i bobl o dramor. Er dwi ddim yn siwr pa mor aml dwi'n mynd i ddefnyddio ambell i frawddeg, megis "Dwi ddim yn dod o Korea. Dwi'n dod o Tsieina!", mae'r holl iaith wedi ei chyflwyno mewn ffordd ddifyr drwy gymysgedd o sgyrsiau wedi eu hanimeiddio, a hefyd cyfres o ymarferion gwahanol.

Dwi'n cyfarfod nifer o bobl o Tsieina gyda fy ngwaith, ac mae'n braf cael ymarfer ychydig pan ddaw'r cyfle. Er dwi'n bell iawn o fedru bod yn rhugl! Cam nesaf fydd medru ateb pobl yn hytrach na dim ond rhoi gwybodaeth iddynt. Ro'n i wedi gobeithio medru defnyddio fy Mandarin wrth archebu bwyd tsieinaidd yn fy 'take away' lleol ond yn anffodus, Cantonese yw eu hiaith hwy! O wel!

Dwi'n meddwl bod y ffaith mod i'n siarad Cymraeg rhywfaint o help o ran rhai o'r synnau, ond eto, mae yna rai sy'n gyfangwbl newydd hefyd. Mae gen i gydymdeimlad gyda'r rhai sy'n ceisio dysgu'r Gymraeg a dysgu y gwahaniaeth rhwng 'th', 'll, 'rhy', 'chy' ac ati!

Mae gen i brawf yn hwyrach heno, a lot i'w ddysgu cyn hynny! Croesi bysedd bydd rhywfaith yn aros yn y cof!

Monday, December 10, 2012

Too much information

Since announcing my pregnancy a few weeks ago, my head has been spinning. Obviously, life will change once I have a little one to take care for and there's a lot to do to get the house ready before then. But all that is manageable, and I'm looking forward to it. Rather, what I wasn't prepared for was other people's reactions to the news, and how confusing all the conflicting advice everyone wants to share with me and Geraint would be. People I don't know that well want to share their birth stories (or their partners, or sisters or friends)with me in the most inappropriate of settings (e.g during meetings), and are telling me things 'I need to know' and advising me on all manner of things relating to pregnancy, birth and parenting. Hence the head spinning.

I know everyone is being kind, and I don't want to sound mean. I listen politely and try and make a light hearted joke to end the conversation. I know there's no malice intended, and that people seem to find it therapeutic to talk about it. But when you're the one about to experience it, it's the last thing you want to hear. Obviously, closer to the time I'll need to be prepared. But that's why I'll be attending ante natal classes and reading the chapter in the pregnancy book I've been avoiding up to now. I don't need months of hearing hundreds of stories, which range from 'It's the most beautiful experience of my life' to 'It's like being murdered but you survive'. But I'm resigned to the fact that as my bump expands, it will only worsen. Going into hiding for a few months isn't an option, so I guess I'll have to grin and bear it whilst people advise me on what type of birth is better, stitches, breastfeeding, how unwise it will be for me to return to work after six months rather than taking a full year off and how to get the baby weight off in the quickest amount of time. And don't get me started about all the advice about prams and cots. There seems to be a competition amongst yummy mummies about how much they spend on such items, almost implying that the more you spend, the better parent you'll be. Aargh!

Don't get me wrong. I'm glad we live in a more open society and that people are more willing to share their feelings and so on these days. And all the kind words and support is lovely. But, I guess what I'm trying to say is that there's no need to share quite so much. What's become clear to me is that every pregnancy and every birth is different, and that you can't predict what it will be like for you. The same goes for parenting. Every child is different, and no matter how many books you might read, there's no golden rule to ensure that your child is perfectly behaved from the outset, and sleeps for ten hours every night. This is not to say that I don't want to discuss these things with close friends and family. I certainly do have a million and one questions, but I'd prefer to raise them one to one, or in the privacy of my own home rather than publicly.

Perhaps I am partly to blame. After all, I did share the news via facebook and here I am writing a blog about it. But, sharing the news isn't the same as sharing every minute detail with everyone which I'm sure regular readers of this blog will appreciate. My interests haven't changed, and I'm still keen to write about politics, history and popular culture rather than review the latest must have baby gadgets or share parenting tips. That's not to say I'm not excited about becoming a Mum. I am, and I can't wait. All I'm hoping for is that the next few months go well, and that in May, I have a healthy and happy child. But I promise not to bore you with the details between now and then, and in particular, afterwards!

Thursday, December 6, 2012

Mwy i Lanfair PG na enw hir!

Falch o ddarllen y stori bod yr adeilad lle cynhaliwyd rhai o gyfarfodydd cyntaf y WI (Sefydliad y Merched), sef yr hen dolldy yn Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, am gael ei atgyweirio a'i droi yn Amgueddfa. Hapus iawn o weld bod Sefydliad y Merched wedi llwyddo i sicrhau grant i wneud hyn, ac hefyd arwyddo les 25 mlynedd gan y cyngor (oedd yn berchen ar yr adeilad am flynyddoedd) ar gyfer yr adeliad. Mae yna lot mwy i Lanfairpwll na enw hir, a da gweld rhai o straeon pwysig eraill yr ardal yn cael sylw hefyd megis un y tolldai. Mae yna gymuned wych yn Llanfairpwll, a hawdd deall sut y bu i'r WI gael ei sefydlu yno ym 1915 hyd yn oed heddiw. Os dwi byth digon lwcus i fod mewn sefyllfa i symud nol i Fon, mae Llanfairpwll bendant yn un o'r llefydd byswn i'n meddwl byw ynddo. O beth ddarllenais yma ar wefan y BBC, bydd y gwaith wedi ei gwbwlhau erbyn diwedd y Gwanwyn flwyddyn nesaf. Dwi'n edrych ymlaen yn barod i ymweld!

Saturday, December 1, 2012

Cyngor Cenedlaethol

Wedi cyrraedd nol ers tua awr o Gyngor Cenedlaethol Plaid Cymru yn Aberystwyth. Diwrnod hynod o ddifyr, gyda nifer o drafodaethau pwysig a hefyd cyfle i weld ffrindiau a rhoi'r byd yn ei le. Mi yda ni fel rhyw deulu mawr ym Mhlaid Cymru, ac mae'n braf pan yda ni gyd yn cael cyfle i gwrdd a thrafod, a rhannu profiadau a syniadau. Hynod o ddiolchgar a hapus fy mod wedi cael fy ethol heddiw ar Bwyllgor Gwaith Plaid Cymru fel Cyfarwyddwr Polisi ac Addysg Wleidyddol. Nerys Evans oedd yn gwneud y swydd, ond bu'n rhaid iddi hi sefyll lawr oherwydd nad oedd hi'n cael parhau yn rhinwedd ei swydd bresennol. Hoffwn dalu teyrnged iddi am y gwaith gwyth y gwnaeth hi ei gyflawni yn y swydd. Mae yna sail gadarn o ran datblygu polisi, a fy rol i rwan ydi adeiladau ar hynny. Yn ddiweddar, fe wnaeth Leanne Wood annog pawb yng Nghymru i gyfrannu syniadau i'r Blaid ar gyfer ei maniffesto yn 2016. Nid gwahoddiad gwag mo hwn, a fy ngobaith yn rhinwedd fy swydd ar y Pwyllgor Gwaith yw ffurfioli'r gwaith hwn dros y blynyddoedd nesaf. Ynghyd a nifer o bethau eraill wrth gwrs! Cafwyd nifer o gyflwyniadau a thrafodaeth difyr heddiw, gan gynnwys rhai gan Leanne Wood, Ieuan Wyn Jones ac Ian Titherington. Teimlo wedi fy ysgogi ar gyfer 2016 yn barod! Coblyn o frwydyr o'n blaenau, ond dwi'n argyhoeddedig bod dyddiau gwych i ddod i'r Blaid. Mi oedd yna gyffro yn yr awyr heddiw, ac nid dim ond oherwydd ei bod hi'n fis Rhagfyr a bod y Nadolig ar y gorwel. *Just a short blog piece after returning home from today's National Council at Aberystwyth. Fantastic meeting, and lovely to catch up with friends from every corner of the country. It really does feel like a family get together! Delighted to have been elected to Plaid Cymru's National Executive, and feel very honoured. I'll be leading on policy and political education. I've got some big boots to fill, as I'm following on from Nerys Evans who was excellent in the role. Plenty of work to do over the coming years to ensure we have the best possible set of policies for the 2016 election!