Wednesday, November 28, 2012

Herio Stigma

Wedi bod yn darllen blogiau'r pedwar Aelod Cynulliad sydd wedi ysgrifennu am eu profiadau personol o salwch meddwl, a gyhoeddwyd yma. Rhaid mi gyfaddef, dwi'n meddwl eu bod wedi bod yn hynod o ddewr. Mae'n dda gweld rhywun o bob Plaid yn gweithio gyda'i gilydd ar ymgyrch na ddylid chwarae unrhyw gemau gwleidyddol gyda. Gresyn nad ydi hyn yn digwydd yn fwy aml, achos mae angen undod i greu newid gwirioneddol mewn meysydd pwysig fel hyn.Da o beth hefyd gweld gwleidyddion yn bod mor onest. Rhy aml mae gwleidyddion yn cael eu cyhuddo o fod yn slei a dau-wynebog - mae angen onestrwydd fel hyn i herio camsyniadau o'r fath. Gall salwch meddwl effeithio unrhyw un ac mae'n bwysig bod ni'n agored am hynny. Mae'n bwysig hefyd bod pawb yn teimlo y medra nhw gyfaddef pan mae nhw angen help, yn hytrach na bod ofn cyfaddef eu bod yn dioddef rhag i eraill eu beirniadu. Dynol yda ni gyd, a does dim cywilydd mewn dweud bod ni'n teimlo dan straen ac angen bach mwy o gefnogaeth weithiau. Felly chwarae teg i'r pedwar am ysgrifennu mor agored. Gobeithio bydd o'n ysbyrdoliaeth i eraill fod yr un mor agored, a gofyn am help os ydyn nhw ei angen. Ddyla neb ddioddef ar ben eu hunain.

No comments: