Sunday, March 18, 2012

O'r diwedd!

Pwy bynnag wnaetho chi ei gefnogi yn yr ymgyrch arweinyddol, rhaid eich bod, os ydych yn aelod o'r Blaid, yn falch fel finnau fod y cyfan drosodd! Er mai Elin Jones oedd fy newis cyntaf, rwyf yn falch iawn o weld merch arall wedi cael ei hethol a hynny gyda gymaint o gefnogaeth. Does yna ddim byd gwaeth na etholiad gwirion o agos gyda dim ond ychydig ddegau o wahaniaeth yn y canlyniad, a da yw gweld bod Leanne wedi llwyddo i ysgogi gymaint o bobl i'w chefnogi. Mae hi'n sicr yn llawn egni a llawn syniadau, a dwi'n siwr ein bod ar drothwy pennod hynod o ddifyr a gwahanol yn hanes Plaid Cymru. Mae ymgyrch Leanne wedi llwyddo i ddennu nifer o bobl newydd i'r Blaid, a bydd yn ddifyr gweld yr effaith y caiff yr aelodau hynny ar ein llwyddiant yn y dyfodol. Heb os, mae rhywbeth angen newid os ydym am fod yn fwy llwyddianus mewn etholiadau a dwi'n sicr fod gan Leanne lu o syniadau ar gyfer trawsnewid y Blaid. Wrth lwc, mae yna bedair blynedd i fynd tan yr etholiad Cynulliad nesaf felly hen ddigon o amser i ddennu mwy o gefnogaeth! Ar lefel bersonol, hoffwn dalu teyrnged i'r hyn a gyflawnodd Ieuan fel Arweinydd gan ein harwain i lywodraeth am y tro cyntaf yn ein hanes. Ac yn arbennig, am ei gefnogaeth pan oeddwn yn ymgeisydd ar ran y Blaid. Dysgais lawer yn mynd o gwmpas Gogledd Cymru gydag o yn ystod etholiad flwyddyn diwethaf, ac mae'n sicr ei fod wedi helpu nifer fawr o'i etholwyr ym Mon gan ei wneud yn Aelod Cynulliad poblogaidd dros ben yn lleol, hyd yn oed ymysg yr holl bobl o Loegr sydd wedi ymgartrefu ym Mon. Siwr y bydd yn newid byd iddo rwan peidio gorfod teithio i bob cwr o Gymru! Felly, diolch Ieuan a llongyfarchiadau Leanne. Ymlaen!

1 comment:

SiƓnnyn said...

'Rwy i yn falch ofnadwy fod Elin ddim wedi enill, oherywydd 'rwy'n gwybod fod ganddi lawer i'w gyfrannu, ond gofidiaf mae methiant fyddai hi wedi bod fel arweinydd.

Ni allaf gytuno fod rhyw yr arweinydd yn arwyddochaol - dyn neu fenyww , mae'r Blaid, ac wrth gwrs, Cymru yn haeddy y gorau, a dyna beth y gafon nos Iau.