Wednesday, December 21, 2011

Unrhyw un arall?

Wel, bellach mae yna bedwar person wedi datgan eu bwriad i fynd am arweinyddiaeth Plaid Cymru. Mae'n anodd gwybod be ddigwyddith. Mae gan bob un eu cryfderau, ac mae'n siwr o fod yn gystadleuaeth ddifyr. Ond, fydd yna unrhyw un arall yn mynd amdani cyn y mae enwebiadau'n cau gan ei gwneud hi'n ras 5 neu fwy ceffyl? Amser a ddengys! Efallai bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud gan rai pobl dros y Nadolig!

Mae'n beth iach cael cystadleuaeth mor agored, a dwi'n gobeithio bydd y ffaith bod cynifer o ymgeisyddion yn ysgogi aelodau i fynychu hystings a clywed beth sydd gan yr ymgeisyddion i'w ddweud. Bydd angen i'r ymgeisyddion i gyd ein argyhoeddi o'u gweledigaeth ar gyfer y Blaid ac ar gyfer Cymru. Mae yna dasg fawr yn gwynebu pwy bynnag gaiff eu hethol, a bydd angen i bwy bynnag sy'n ennill gael cefnogaeth y sawl sydd yn eu herio ar y funud.

Mae etholiadau mewnol yn bethau anodd iawn. Mwy anodd na unrhyw etholiad arall, lle mae rhywun yn herio Plaid arall gyda daliadau gwahanol. Yn aml, mae'r person yr yda chi'n ei herio yn ffrind, neu'n rhywun yr yda chi'n eu hedmygu. Rhywun y bysa chi'n hoffi cydweithio hefo yn hytrach na cystadlu yn eu herbyn. Ond dyna ydi gwleidyddiaeth. Ac mae'n rhaid i rywun fynd ati'n aeddfed wedi unrhyw etholiad mewnol i dderbyn y canlyniad a cefnogi pwy bynnag yw'r ennillydd.

Yn bersonol, o'r rhai sydd wedi datgan hyd yma, Elin Jones sydd wedi creu'r argraff fwyaf arnaf. Fel yr wyf wedi dweud droeon ar y blog yma yn y gorffennol, mae gen i barch aruthrol iddi hi fel gwleidydd a dwi'n meddwl bod ganddi'r weledigaeth a'r ddawn i arwain y Blaid i Lywodraeth yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen i glywed mwy ganddi dros y misoedd nesaf. Dwi'n falch iawn o weld Leanne yn mynd amdani hefyd. Mae gennym ferched cryf iawn yn y Blaid a da gweld mwy ohonynt yn mynd am y prif swyddi! Mae'n hen bryd i ni gael merch fel Prif Weinidog Cymru. Dim byd yn erbyn y dynion, ond mae'n beth da cael ymagwedd wahanol o dro i dro!

Dyddiau difyr o'n blaenau yn 2012. Arweinydd newydd ar gyfer cyfnod newydd... Pwy a wyr be ddigwyddith rhwn rwan a hynny!

2 comments:

Der said...

Hoffem weld nail ai Elyn neu Leanne yn mynd a hi. O'r ddwy, dwi'n meddwl Elyn sydd mwya dawnus.

Rwy'n gweld dy fod yn dysgu Mandarin. Elli di awgrymu llyfr neu gwrs ar gyfer dysgu Mandarin? Gai ofyn pam wyt yn dysgu'r iaith?

Heledd Fychan said...

Dwi'n gwneud cwrs ym mhrifysgol Caerdydd. Gwych iawn er yn anodd! Dysgu gan mod i'n ymwneud lot gyda Tsieina gyda gwaith.