Friday, April 1, 2011

Teyrnged i Brynle

Un gair y clywch pawb yn ei ddefnyddio wrth dalu teyrnged i'r Aelod Cynulliad Toriaidd, Brynle Williams, ydi cymeriad. A dyna oedd o. Coblyn o gymeriad, oedd wastad gyda gwen fawr ar ei wyneb pan oedda chi'n ei gyfarfod. A gwr bonheddig. Roedd o wastad yn trin pawb run fath - gyda parch.

Doedd o ddim wastad y dyn mwyaf PC (Politically Correct nid Plaid Cymru!), ond doedd dim ots am hynny achos mi oedd pawb yn gwybod fod ei galon yn y lle iawn. Doedd na'm byd cas amdano fo. Yn sgil fy swydd o ddydd i ddydd, dwi'n aml yn gorfod cyfarfod gwleidyddion o bob plaid i drafod gwahanol brosiectau ac ati. Yn ddi-ffael, os fysa Brynle yn fy ngweld yn cael sgwrs gyda Aelod arall, mi fysa fo'n dod draw a deud rhyw joc, gan unai dynnu arna i neu'r person arall cyn gadael dan chwerthin. A mi fysa ninnau hefyd yn chwerthin.

Mi fydd y Cynulliad yn le dipyn mwy diflas heb Brynle. Dwi'n cymdeimlo'n fawr gyda'i deulu.

No comments: