Wednesday, April 20, 2011

Dros hanner ffordd

Sori am y distawrwydd ers dydd Gwener. Amser wedi hedfan, a gan bod hi wedi bod yn braf, wedi bod allan gymaint a phosib yn ymgyrchu. Wedi cofio rhoi digon o eli haul eleni felly ddim wedi gwneud yr un cangymeriad a llynedd gan felly osgoi llosgi fy nhrwyn hyd yma!

Mi aeth hi'n wych yn Aberconwy dydd Sadwrn, gyda dros hanner cant o bobl yn dod i helpu. Mi oedd fy nhraed yn brifo'n y diwedd ar ol oriau o daflennu, ond roedd o werth o heb os. Ymateb da iawn gan bobl - mae'r ffaith bod Iwan yn arfer gweithio i'r ymddiriedolaeth genedlaethol yn creu argraff ar nifer o bobl fyddai ddim yn gefnogwyr naturiol i'r Blaid.

Dydd Llun, mi o'n i lawr yng Nghaerdydd yn gwneud cynhadledd i'r wasg yn dangos y gwendidau yn maniffesto'r Blaid Lafur. Fy nghynhadledd i'r wasg gyntaf erioed, ac roedd yn brofiad cael gwneud un gyda dwy brofiadol iawn - Elin Jones a Jocelyn Davies. Peth prin hefyd cael tair merch!

Dydd Mawrth, nol i'r Gogledd ac ymgyrchu. A wedyn heddiw yma, mi oedd gen i hystings Cymorth Cymru yn Wrecsam cyn wedyn aros yno i ymgyrchu. Mi oedd hi'n hynod o boeth heddiw, a prin neb adra ond o'r rhai hynny oedd o gwmpas, ymateb gret. Mae'n hymgeisydd yno, Marc Jones, yn amlwg yn uchel iawn ei barch yn lleol ac fe fyddai yn gwneud Aelod Cynulliad gwych.

O ran yr hystings, roedd yn ddifyr ond hefyd yn drist clywed gan gymaint o bobl ifanc ynglyn a'r problemau mae nhw'n ei wynebu a pam fod nifer ohonynt gyda dim dewis ond byw mewn hostel. Yn bendant, mae angen gwneud mwy i helpu'r grwp yma, a hynny ar fyrder. Hoffwn weithio yn agos iawn gyda'r criw ifanc yma os caf fy ethol, i geisio eu helpu i ddatrys nifer o'r problemau mae nhw'n ei wynebu. Mae nhw eisiau'r cyfle i wella eu bywydau, ond mae'r holl doriadau gan y ConDems yn bygwth hynny. Er bod y Cynulliad wedi gwneud nifer o bethau pwysig ac effeithiol yn y maes yma dan arweiniad Jocelyn, mae'r hyn mae San Steffan yn gyfrifol amdano yn tanseilio'r gwaith hwnnw ar adegau. Rhaid i ni sefyll yn gadarn yn erbyn eu toriadau llym ac anghyfrifol, neu pobl ifanc fel hyn fydd yn dioddef fwyaf.

No comments: