Tuesday, April 12, 2011

Maen i'r Wal

Heddiw, fe lawnsiwyd maniffesto'r Blaid ar gyfer yr etholiad ar Fai'r 5ed. Mae yna lwyth o syniadau cyffrous ynddo, a dwi'n edrych ymlaen i'w trafod gydag etholwyr dros yr wythnosau nesaf. Mae'n ddogfen gynhwysfawr ond eto'n darllen yn hawdd. Yn sicr, does ganddo ni ddim prinder o syniadau ynglyn a sut mae creu Cymru well!

Yn bersonol, dwi'n falch o'r hyn yr yda ni'n ei ddweud ynglyn ag addysg a'r economi. Heb wella addysg, fedrwn ni byth dyfu'n heconomi ac mae'n rhaid i ni gael pethau sylfaenol yn gywir a hynny ar fyrder. Ro'n i'n arbennig o falch hefyd o weld y syniadau ar gyfer creu swyddi, ynghyd a gwella trafnidiaeth, cysylltiadau ffon symudol a band eang, a hefyd yr hyn sydd yn cael ei addo o ran hybu twristiaeth. Deud gwir, mae yna ormod o bethau cadarnhaol dwi'n hapus amdanyn nhw i'w rhestru! Gan obeithio felly bydd pobl Cymru yn rhoi cyfle i ni roi y cynllun uchelgeisiol a hyderus hwn ar waith ar ol Mai'r 5ed!

Neithiwr, cymerais ran ar ddadl deledu o Wrecsam. Dyna'r ail waith imi wneud rhaglen o'r fath, ac roedd yn dipyn fwy o sialens tro yma. Y llynedd, roeddwn eisoes wedi cael wyth hystings yn erbyn yr ymgeisyddion ond tro yma, doeddwn i erioed wedi dadlau gyda nhw o'r blaen. Od meddwl mai dim ond yn Saesneg dwi wedi gwneud rhagleni o'r fath - fysa rhywun fel arfer yn disgwyl gwneud Pawb a'i Farn cyn dadl Saesneg fel Cymraeg! Mae'n anodd weithiau ymateb yn sydyn pan mae rhywun yn meddwl yn Gymraeg! Ond dyna ni, mae'r cyfan yn brofiad ac mi lwyddais i roi swaden go lew i'r panelwyr eraill ar dipyn o bynciau. Dal methu coelio fod yna Dori yn y cefn wedi dechrau trio cyfiawnhau ffioedd myfyrwyr a gwaeddi drosta'i. Deud y cyfan dydi. Mae addysg yn hawl sylfaenol y dylai pawb gael y cyfle i fynd amdano - mae'n fy ngwylltio a fy nhristau bod y Toriaid yn ei weld fel rhywbeth ar gyfer y breintiedig yn unig. Mi fyswn i wedi hoffi cael y cyfle i ymateb ynglyn a'r ymosodiadau anheg ar Ieuan. Mae o wedi gwneud llwyth i wella trafnidiaeth yng Nghymru, gan gynnwys rhoi dros 18 miliwn ar gyfer lon newydd yn Wrecsam. Heb son am ddim byd arall!

O siarad gyda'r gynulleidfa wedyn, roedd yn amlwg fod nifer ddim wedi deall bod Sandy Mewies a Darren Millar yn Aelodau Cynulliad yn barod. O diar. Yn enwedig i feddwl bod eu hetholaethau yn agos i Wrecsam! Gesh i ymateb cadarnhaol, wel heblaw gan yr holl rai Llafur oedd yn amlwg wedi cael mwy o docynnau nag y dylsa nhw fod wedi. Ond dyna ni, dyna ydi gwleidyddiaeth!

Mae gweddill yr wythnos yn mynd i fod yn wallgof o brysur, ond dwi'n edrych ymlaen. Mae pobl yn ymateb yn wych i'n syniadau ac yn falch o weld rhywun yn cynnig rhywbeth gwell i Gymru. Dwi'm yn gweld y pleidiau eraill yn cynnig lot - sydd yn biti. A hithau yn amser anodd yn ariannol, rydym angen gweledigaeth a syniadau ar gyfer trawsnewid Cymru ar well. A dim ond Plaid Cymru sy'n cynnig hynny hyd yma... Ydi'r pleidiau eraill yn dal nol ta ydyn nhw wir hefo dim i'w gynnig i Gymru fel sy'n ymddangos rwan?

No comments: