Friday, April 29, 2011

Llai na wythnos i fynd!

Wel, erbyn wythnos i heddiw, mi ddyla ni fod yn gwybod yr holl ganlyniadau. Ac ella wir y byddai yn Aelod Cynulliad!

Mae hon wedi bod yn ymgyrch hir, ond mae pob diwrnod yn hedfan heibio ar y funud. Da ni wedi bod yn eithriadol o lwcus o ran y tywydd ac o'r herwydd wedi medru gwneud llwyth o ganfasio ar draws y Gogledd a cyfarfod gymaint o etholwyr a phosib. Mae wedi bod yn ddifyr fel ymgeisydd rhestr treulio amser gyda timau mewn gwahanol etholaethau, a chael ymateb da ym mhob man deud gwir. Dim ond llond dwrn o bobl sydd wedi deud bo nhw'n casau pob un gwleidydd tro yma, yn wahanol i ymgyrch 2010 lle 'roedd pobl yn flin ofnadwy gyda pawb o bob Plaid ar ol y sgandal treuliau. Ac mae pawb yn fodlon trafod a chael sgwrs ym mron i bob un ty. Dydi'r mwyafrif ddim i'w gweld yn deall y refferendwm AV o gwbwl, yn wir, mae nhw'n meddwl bod rhaid iddyn nhw bleidleisio tro yma gyda rhifau yn hytrach na chroes. Dydi o ddim yn deg cynnal y ddau ar yr un diwrnod ond dyna ni, rhy hwyr rwan a rhaid i ni fyw hefo hynny.

Mae'n anodd deud be ddigwyddith o ran y canlyniadau yn y Gogledd, ond dwi'n teimlo'n galonogol iawn ar ol yr holl ymateb cadarnhaol yr yda ni'n ei dderbyn gan bobl. Dwi yn meddwl fod hi'n edrych yn obeithiol o ran cadw Aberconwy, Arfon a Mon ynghyd ag un sedd rhestr, a chynyddu ein pleidlais mewn nifer o seddi eraill. Mae Gorllewin Clwyd wedi bod yn ddifyr dros ben o ran yr ymateb er enghraifft, ynghyd a Wrecsam a Delyn. Ond pwy a wyr sut fydd hi'n y diwedd - gwleidyddiaeth yn gem od yn dydi!

Beth bynnag, gyda dim ond ychydig o ddyddiau i fynd, os hoffech helpu, yna plis dewch i gysylltiad. Da ni hefyd angen pobl i helpu ar y diwrnod i atgoffa pobl i fynd allan i fwrw dwy groes i'r Blaid felly os oes gennych awr neu ddwy i sbario ar Fai'r 5ed, mi fysa ni'n hynod ddiolchgar o unrhyw gymorth. Cofiwch - gyda'ch cymorth chi, mi fedra ni greu Cymru well. Mae pob pleidlais yn cyfrif!

No comments: