Wednesday, April 13, 2011

Gadael ein pobl ifanc i lawr

Wel, dwi newydd gyrraedd adref o hystings yn Ysgol Maes Garmon yr yr Wyddgrug. Roedd o'n un o'r hystings mwyaf annifyr dwi erioed wedi cymeryd rhan ynddyn nhw, a dwi'n teimlo'n flin iawn am hynny ar ran y myfyrwyr chweched dosbarth. Yno oedda ni fel ymgeisyddion i gyflwyno ein hunain a dweud pam ein bod ni yn wleidyddol, pam ein bod ni'n aelodau o'n pleidiau gwahanol, egluro ychydig am ein pleidiau a hefyd cyflwyno polisiau ein pleidiau ar gyfer yr etholiad. Dwi fel arfer wrth fy modd hefo sesiynau o'r fath, gan ei fod yn gyfle i ysgogi pobl ifanc i ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a clywed eu barn nhw ynglyn a'r hyn sy'n eu poeni. Ond nid felly y buo hi heddiw yn anffodus...

Am y tro cyntaf erioed, fyny yn erbyn tair dynes oeddwn i - Sandy Mewies ar ran Llafur, Antoinette Sandbach ar ran y Ceidwadwyr a Michele Jones ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol. Fe ddechreuais fy araith drwy ddweud pa mor falch o'n i bod pedair dynes yn cael cyfle, a bod hynny'n braf i'w weld. Ond ew, roeddwn yn dyfaru dweud hynny erbyn y diwedd! Roedd pawb ddigon clen i ddechrau, ond yn raddol aeth pethau yn fwy a fwy cas, yn arbennig gan Sanbach a Jones. Yn wir, erbyn y diwedd roedd y dair arall yn gwaeddi ar eu gilydd ac ar draws y lle. Siwr fysa neb sydd wedi fy ngweld yn dadlau o'r blaen yn coelio hyn, ond wir rwan, erbyn y diwedd roeddwn yn eistedd nol yn ysgwyd fy mhen, wedi fy siomi yn fawr yn eu hymddygiad. Roedd yn gyflwyniad echrydus i wleidyddiaeth i'r myfyrwyr hyn, ac yn gyfangwbwl ddi-angen. Ar un pwynt, fe ddechreuodd Sandbach ddefnyddio google ar ei i-phone i drio fy herio ar bwynt a wnes i. Ddim yn rhywbeth y bysa chi'n gweld ar Question Time yn nac ydi!

Mi ofynnodd y myfyrwyr gwesitynnau da ynglyn a ffioedd myfyrwyr a spin y pleidiau, ond yn anffodus oherwydd y gwaeddi, doedd dim mwy o amser ar gyfer cwestiynnau sydd yn drueni. Fe wnaetho nhw ymateb yn dda iawn i'r hyn yr oeddwn yn dweud am ffioedd, ac a dweud y gwir, fe wnaeth Sandy Mewies siarad yn dda ac onest gyda nhw hefyd tan cael ei llusgo mewn i'r dadlau.

Erbyn y diwedd, roedd y myfyrwyr yn chwerthin ar ben y dair yn ffraeo ac yn sbio arna i gan rowlio eu llygaid, yn amlwg yn synhwyro mod i'n cyweilyddio wrth ymddygiad yr ymgeisyddion eraill, yn arbennig dwy ohonyn nhw.

Dwi wir yn gobeithio cael fy ethol, a cael y cyfle i fynd nol i gael sgwrs gall gyda'r myfyrwyr. Mi fyswn i wedi hoffi clywed llawer mwy ynglyn a'r hyn oedd ganddyn nhw i'w ddweud, a chael sgwrs gall ac onest hefo nhw. Er mod i wir isho medru argyhoeddi cyn gymaint o bobl a phosib i bleidleisio i'r blaid, y peth pwysicaf imi ydi cael pobl ifanc i gymeryd diddordeb ac i bleidleisio. A nid drwy waeddi ar ein gilydd mewn sesiynau o'r fath mae gwneud hynny...

No comments: