Thursday, April 7, 2011

Diwrnod da!

Fush i ddim pellach na etholaeth Arfon heddiw, oedd yn newid bach. Fel fysa rhywun yn disgwyl, roedd yna ymateb gwych i Alun Ffred ac i'r Blaid. Fo ydi'r unig ymgeisydd sy'n byw yn yr etholaeth sydd yn ymladd y sedd - a dydi'r pleidiau eraill ddim i'w gweld hyd yma'n gweithio'n galed ar yr ymgyrch. Fedra'i wir ddim deall be ydi'r pwynt bod yn ymgeisydd os nad yda chi'n mynd i roi 100% mewn i'r frwydr. Mae pob cynnydd yn bwysig ar gyfer y dyfodol. Wrth gwrs, mae'n gret i ni yn Arfon bo nhw yn ymddangos fel petae nhw wedi derbyn y bydda nhw'n colli'n barod. Ond dwi'n siwr bod hynny'n siomedig i gefnogwyr y pleidiau hynny.

Braf oedd canfasio Caernarfon heno yma, a pawb oedd yn dod i'r drws yn siarad Cymraeg, dim ots pa oed oedda nhw. Fush i'n helpu un ddynes mewn oed i lenwi ffurflen ar gyfer pleidlais bost, a pam nesh i ofyn iddi hi am y dyddiad geni, mi oedd hi'n pendroni am oes cyn ateb - "wch chi be, dwi'm yn cofio os mai dydd Mawrth ta dydd Mercher oedd o". Da de,a hithau yn ei nawdegau.

Corwen bore fory hefo Mabon ap Gwynfor, Benllech yn y prynhawn hefo Ieuan Wyn Jones a Bangor gyda'r nos. Tair etholaeth felly! Gan obeithio bydd hi'n sych!

No comments: