Tuesday, March 29, 2011

Ail-afael ynddi

Dwi ddim wedi bod yn dda iawn am ddiweddaru'r blog dros y misoedd diwethaf. Dwn i ddim pam, ond ar ol gwneud cyn gymaint yn ystod yr etholiad y llynedd, dwi wedi ei chael hi'n anodd ail-afael ynddi ers hynny. Ond rwan, a ninnau ar drothwy Etholiad Cyffredinol Cymru, dwi'n nol. A dwi'n siwr y cewch chi lond bol ohona'i rhwng rwan a Mai'r 5ed!

Dwi'n edrych ymlaen i fod wrthi'n ymgyrchu, er y bydd yn brofiad tra gwahanol ymgyrchu ar draws rhanbarth cyfan yn hytrach na fel ymgeisydd mewn un etholaeth. Mae'n anodd iawn gwybod dweud gwir sut orau i fynd o'i chwmpas hi, yn enwedig gan na fydd fy enw ar unrhyw bapur pleidleisio. O'r herwydd, mynd ati fydda'i dros yr wythnosau nesaf i helpu a chefnogi ymgyrchoedd lleol ar draws y Gogledd. Mi ddyla'i fod yn hwyl. Mae yna nifer o ymgeisyddion cryf, a dwi'n edrych ymlaen i ddarganfod pentrefi newydd yn y Gogledd tra'n ymgyrchu hefo nhw.

Rhaid mi gyfaddef fod y gynhadledd penwythnos diwethaf wedi fy ysgogi. Cefais am y tro cyntaf gyfle i wneud araith fer o'r llwyfan tra hefyd yn gwneud yr apel ariannol. Roedd o'n brofiad gwych a dwi'n gobeithio'n fawr nad dyna fydd fy araith olaf o flaen cynhadledd Plaid Cymru! Ro'n i'n meddwl bod yr areithiau i gyd yn ysbrydoledig tu hwnt. Ro'n i'n falch iawn clywed nifer o syniadau beiddgar a gwahanol, oedd yn ein gosod arwahan i'r pleidiau eraill. Roedd Ieuan yn wych - y gorau imi ei glywed erioed dwi'n meddwl - ac i weld yn gyfangwbwl gyffyrddus a pharod at yr ymgyrch. Syniadau ar gyfer trawsnewid Cymru er gwell y byddwn ni fel Plaid yn ei gynnig yn yr etholiad yma. Dim gimmicks. Dim ond syniadau cryf, pendant, a fydd yn creu Cymru well os caiff Plaid y cyfle i'w gwireddu mewn llywodraeth.

Nid spin mo hyn. Ond y gwir. Ychydig flynyddoedd yn ol, roeddwn yn dechrau ofni nad oedd gan y Blaid weledigaeth ddigon cryf i Gymru a fod rhai o'n aelodau wedi dechrau mynd i siarad mewn sound bites. Ond nid dyna'r Blaid dyddiau yma. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio'n galed ar gryfhau ein polisiau a'n syniadau, ac annog ein aelodau i fod yn rhan o ddatblygu polisi. Mae hyn wedi gweithio. Dwi wedi cael cip ar y maniffesto, a dwi'n meddwl ei fod yn ddogfen gynhwysfawr a hynod gyffrous. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr i gyflwyno'r holl syniadau hyn wrth ganfasio, a'u trafod ar y stepen drws. Dwi'n sicr y bydd pobl Cymru yn hoffi'r hyn sydd gennym i'w gynnig, ac yn cael sioc fod yna gymaint o syniadau gwreiddiol a gwahanol ynddo.

Ymgyrch gadarnhaol fydd hon i'r Blaid, yn canolbwyntio ar syniadau cyffrous yn hytrach na lladd ar y pleidiau eraill. Mae gennym hyder yn ein syniadau, ac mae gennym hyder ym mhobl Cymru. A chyn hir, byddwn yn cael cyfle i drafod y cyfan yn gyhoeddus ac argyhoeddi pobl i bleidleisio i ni. Dwi'n ysu i gael dechrau...

No comments: