Saturday, December 11, 2010

Rhwystredig

Heddiw gesh i afael ar gopi o Golwg wythnos yma, ac am siomedig gweld celwydd llwyr yn cael ei gyhoeddi ynddo ynglyn a phresenoldeb ymgeisyddion Plaid Cymru yn rali Cymdeithas yr Iaith penwythnos diwethaf. Roedd yna ddeuddeg o'n hymgeisyddion o'r Gogledd ar gyfer y Cynulliad yno: Llyr Huws Gruffudd, Liz Saville, Dyfed Edwards a fi fel rhai rhestr, a fel ymgeisyddion yn yr etholaethau - Carrie Harper, Marc Jones, Alun Ffred Jones, Eifion Lloyd Jones, Maurice Jones, Iwan Huws, Mabon ap Gwynfor a Mark David Jones. Roedd Jill Evans, Dafydd Iwan, Hywel Williams a Elfyn Llwyd yno hefyd.

Roedda ni allan yn gwrando ar yr areithiau yn y gwynt a'r glaw gyda gweddill y dyrfa, yn gadarn ein bod eisiau cefnogi rali cymdeithas yr iaith yn erbyn y toriadau. Ar ddiwedd y rali, fe aetho ni mewn i dafarn y Castell i gael tynnu ein lluniau gan ei fod yn gyfle da i ddod a pawb at ei gilydd ond o ran y lluniau, fe welwch fod y mwyafrif ohona ni'n wlyb at ein croen. Rhwystredig ydi gweld Golwg yn cyhoeddi fersiwn hollol wahanol.

Mi oedda ni yno, ac mae gennym y lluniau i brofi hynny (nid jest y rhai a dynnwyd ar y diwedd). Y gwir gwestiwn y dylai'r wasg fod yn ei ofyn ydi faint o ymgeisyddion y pleidiau eraill oedd yno ar y diwrnod? A faint o'r pleidiau eraill sydd yn gweithio'n unedig ar draws y Gogledd i gynnig rhywbeth gwell i etholwyr? Mae gennym nifer o bethau y byddwn yn cydweithio arnyn nhw dros y misoedd nesaf i berswadio etholwyr Gogledd Cymru mai Plaid Cymru ydi'r unig blaid hefo rhywbeth gwerth chweil i'w gynnig. Cofiwch gadw llygad ar flog newydd Plaid Cymru yn y Gogledd am fwy o fanylion: http://plaidgogleddcymru.blogspot.com/

No comments: