Friday, December 24, 2010

Nadolig Llawen/ Merry Christmas

Dim ond nodyn byr i ddymuno Nadolig Llawen iawn ichi gyd. Diolch am ddarllen fy mlog eleni. Dwi'n gwybod mod i wedi bod braidd yn dawel ers yr etholiad, ond mae'n un o fy addunedau blwyddyn newydd i ail-gydio yn yr ysgrifennu. Gan obeithio y daw Sion Corn acw heno! Mwynhewch yr wyl.

Just a quick note to wish you a Merry Christmas. Thank you for reading my blog in 2010. I know I've been quite quiet since the election, but it is one of my new year's resolutions to blog on a more regular basis. I hope Father Christmas remembers to call by this evening! Enjoy the big day.

No comments: