Friday, December 24, 2010

Nadolig Llawen/ Merry Christmas

Dim ond nodyn byr i ddymuno Nadolig Llawen iawn ichi gyd. Diolch am ddarllen fy mlog eleni. Dwi'n gwybod mod i wedi bod braidd yn dawel ers yr etholiad, ond mae'n un o fy addunedau blwyddyn newydd i ail-gydio yn yr ysgrifennu. Gan obeithio y daw Sion Corn acw heno! Mwynhewch yr wyl.

Just a quick note to wish you a Merry Christmas. Thank you for reading my blog in 2010. I know I've been quite quiet since the election, but it is one of my new year's resolutions to blog on a more regular basis. I hope Father Christmas remembers to call by this evening! Enjoy the big day.

Saturday, December 11, 2010

Rhwystredig

Heddiw gesh i afael ar gopi o Golwg wythnos yma, ac am siomedig gweld celwydd llwyr yn cael ei gyhoeddi ynddo ynglyn a phresenoldeb ymgeisyddion Plaid Cymru yn rali Cymdeithas yr Iaith penwythnos diwethaf. Roedd yna ddeuddeg o'n hymgeisyddion o'r Gogledd ar gyfer y Cynulliad yno: Llyr Huws Gruffudd, Liz Saville, Dyfed Edwards a fi fel rhai rhestr, a fel ymgeisyddion yn yr etholaethau - Carrie Harper, Marc Jones, Alun Ffred Jones, Eifion Lloyd Jones, Maurice Jones, Iwan Huws, Mabon ap Gwynfor a Mark David Jones. Roedd Jill Evans, Dafydd Iwan, Hywel Williams a Elfyn Llwyd yno hefyd.

Roedda ni allan yn gwrando ar yr areithiau yn y gwynt a'r glaw gyda gweddill y dyrfa, yn gadarn ein bod eisiau cefnogi rali cymdeithas yr iaith yn erbyn y toriadau. Ar ddiwedd y rali, fe aetho ni mewn i dafarn y Castell i gael tynnu ein lluniau gan ei fod yn gyfle da i ddod a pawb at ei gilydd ond o ran y lluniau, fe welwch fod y mwyafrif ohona ni'n wlyb at ein croen. Rhwystredig ydi gweld Golwg yn cyhoeddi fersiwn hollol wahanol.

Mi oedda ni yno, ac mae gennym y lluniau i brofi hynny (nid jest y rhai a dynnwyd ar y diwedd). Y gwir gwestiwn y dylai'r wasg fod yn ei ofyn ydi faint o ymgeisyddion y pleidiau eraill oedd yno ar y diwrnod? A faint o'r pleidiau eraill sydd yn gweithio'n unedig ar draws y Gogledd i gynnig rhywbeth gwell i etholwyr? Mae gennym nifer o bethau y byddwn yn cydweithio arnyn nhw dros y misoedd nesaf i berswadio etholwyr Gogledd Cymru mai Plaid Cymru ydi'r unig blaid hefo rhywbeth gwerth chweil i'w gynnig. Cofiwch gadw llygad ar flog newydd Plaid Cymru yn y Gogledd am fwy o fanylion: http://plaidgogleddcymru.blogspot.com/

Friday, December 10, 2010

Blog Newydd/ New Blog

Dyma flog newydd Plaid Cymru yn y Gogledd. Bydd dipyn mwy o gynnwys dros y misoedd nesaf!

http://plaidgogleddcymru.blogspot.com/

New blog for Plaid Cymru in North Wales. There will be a lot more content over the next few months, in both languages!

http://plaidgogleddcymru.blogspot.com/

Thursday, December 9, 2010

A Betrayal

A betrayal - that's the only way to describe the way the majority of Liberal Democrat MPs voted today in favour of a huge increase in University fees. No wonder the students are revolting. They were the group most enthused by Nick Clegg during the General Election and voted in their thousands for the Liberal Democrats. For many, it was their first time ever voting and they decided, even in a time of expenses scandals and general mistrust of politicians, that Clegg's party was the one party who's stand up for them. I'm sorry to see that their trust has been shattered after today, and truly hope that it won't put them off politics completely in the future.

Fair play to those Liberal Democrats who voted against the government today. They are to be applauded and students within those constituencies should feel proud that their MP stuck to their pledge.

University fees is a difficult issue for every party, and regular readers of this blog will know my own opposition to fees and how I felt when some were introduced in Wales. But, at least our Plaid Cymru-Labour coalition approached it in a far fairer and sensible way which still made it possible for anyone to go to University without being crippled by a frightening amount of debt. This new system in England will punish everyone except the very rich within our society. Only people who can afford to be educated will be able to access higher education under this plan, making it a privilege rather than a fundamental right. In my view, if you're bright enough, then you should be able to go to University, and your government should support you in this. After all, the better educated our work force is, the better the economy will be. But no, the ConDems want to see only those who can afford to go to University going there. And what of courses, in particular humanities ones, that don't necessarily lead to a well paying job. Are we now saying that only the rich should do those courses as no one else will be able to afford to do so? It really is a backward step in terms of equality of access to education in England today.