Friday, November 19, 2010

Arglwydd Mawr!

Dwi'n hynod o falch o glywed heddiw fod Dafydd Wigley yn mynd i Dy'r Arglwyddi. O'r diwedd! Mae'n bwysig fod gennym bobl fel Dafydd yno i gynrychioli pobl Cymru. Fe fydd yn lais cadarn a hynod effeithiol - ac yn iau o lawer na nifer o'r aelodau presennol!

Mae'n anodd i'r Blaid o ran penderfynnu beth i'w wneud o ran Ty'r Arglwyddi, ond tra mae'r system fel mae hi, dwi'n meddwl fod o'n beth doeth fod gennnym bobl o safon i gynrychioli ein safbwyntiau yno. Gan obeithio y bydd eraill o'r Blaid, megis Eurfyl ap Gwilym, yn ymuno ag o yn y dyfodol agos.

Mae hyn yn newyddion da i Gymru. Mae gan un o'n gwleidyddion mwyaf galluog rwan rol bendant i'w chwarae. Nid dyn yr ymylon ydi Dafydd Wigley, a gwych gweld fod o'n nol yng nghanol pethau.

No comments: