Sunday, September 5, 2010

Yr Ymgyrch

Os yda chi'n aelod o'r Blaid ac yn y byw yn y Gogledd, dwi'n gobeithio eich bod bellach wedi derbyn llythyr gyda manylion y cyfarfodydd dewis ar gyfer rhestr y Gogledd ynghyd a thaflen gan bob ymgeisydd. Chwech ohona ni sydd bellach yn mynd amdani, ac o edrych ar y taflenni, da ni'n griw eithaf amrywiol gyda phethau gwahanol i'w cynnig i'r etholwyr. Digon o ddewis felly ac mae fyny ichi pwy fysa well gennych chi ei gael fel Aelod Cynulliad. Gan obeithio y medra'i argyhoeddi digon o'r aelodau i fy nghefnogi fel fy mod ar frig y rhestr!

Jest o dan tair wythnos sydd yna tan y byddwn ni'n gwybod y canlyniad, ac mae yna lot fawr o waith i'w wneud rhwng rwan a hynny. Ond yn gyntaf wrth gwrs, mi fydd y gynhadledd. Dwi wir yn edrych ymlaen ati rwan, ac wedi trefnu i gael sgwrs gyda nifer o aelodau o'r Gogledd. Mi fydd hi hefyd yn gret cael dal fyny hefo aelodau'r Blaid ym mhob cornel o Gymru - mi fydd hi'n hyfryd gweld rhai o griw Maldwyn eto. Rhaid mi gyfaddef dwi'n colli eu gweld nhw. Mi fuo nhw'n gymaint o gefn imi tra o'n i'n sefyll yno, a dwi dal heb gael cyfle i ddiolch i bawb yn iawn.

Mi fyddai hefyd yn y pythefnos nesa yma yn ffilmio ar gyfer cyfres 'Hidden Histories' fel un o gyflwynwyr y gyfres. Mi fydd hi'n braf cael y cyfle i wisgo fy het hanesydd unwaith eto, a da ni'n cael mynd i nifer o lefydd difyr yng Nghymru. Rhywbeth bach gwahanol beth bynnag!Jest gobeithio bydd hi'n sych...

Felly cyfnod prysur ond dwi'n edrych ymlaen. Mae'r ymateb i'r ymgyrch wedi bod yn hynod o galonogol, a diolch i bawb sydd wedi cysylltu hyd yma'n cynnig cefnogaeth.

No comments: