Thursday, September 9, 2010

Cynhadledd!

Wel, mae'r gynhadledd wedi cychwyn a dwi'n eistedd yma'n Aberystwyth gyda fy nghyfrifiadur yn barod i gofnodi'r dyddiau nesaf yma. Mae yna lwyth o bethau difyr ymlaen, a'r drafferth ydi dewis pa sesiwn i fynd iddo heddiw. Dwi isho mynd iddyn nhw i gyd!

Peth gorau am y gynhadledd ydi cyfarfod aelodau o bob cornel o Gymru a dal fyny, ynghyd a chymharu ymgyrchoedd ac ati. Mae yna deimlad cartrefol iawn yma, ac mae hynny'n braf.

Wrth gwrs, mae yna dipyn o ymgyrchu'n mynd yn ei flaen hefyd yma gan bawb ohona ni sy'n mynd am restrau rhanbarthol. Gyda'r hystings yn cychwyn wythnos nesaf, da ni gyd yn trio siarad gyda gymaint o aelodau a phosib a cheisio eu argyhoeddi i'n cefnogi. Gen i daflen ar bob bwrdd yn y lle coffi a dwi wrthi'n paratoi taflen arall. Ond ew, mae'n deimlad od bod yn rhoi taflen hefo'ch llun chi arno ym mhobman. Ddim yn rhywbeth dwi'n teimlo'n gyffyrddus yn ei wneud, ond mae'n rhaid gwneud y pethau yma i drio cael eich ethol yn does!

Beth bynnag, digon am rwan. Wna'i adael chi wybod sut mae pethau'n mynd yma'n hwyrach.

No comments: