Thursday, August 12, 2010

Sioe Mon

Dreulish i'r ddau ddiwrnod diwethaf mewn cae yng nghanol Sir Fon yn mynychu'r Primin. Dwi wrth fy modd hefo'r sioe, ac wedi bod yn mynd mwy neu lai bob blwyddyn ers dwi'n fach. Yno y gwnesh i ennill fy mhysgodyn aur cyntaf erioed, a dwi a fy ffrind oes, Ann, hefo traddodiad o fynd ar y Waltzers yn y ffair bob tro. A mi wnaetho ni eto eleni, er mai ni oedd y rhai hynaf i wneud hynny!

Er mod i wastad yn mwynhau mynd yno, roedd yna waith i'w wneud y tro yma sef trio cyfarfod gymaint o aelodau'r Blaid a sy'n bosibl a'u perswadio i fynychu'r cyfarfodydd dethol ar gyfer rhestr y Gogledd. Ac yn fwy na hynny - mynychu a pleidleisio drosta fi! Roedd yn wych cael y cyfle i siarad un i un gyda gymaint o aelodau, ac roedd o'n galonogol iawn clywed cyn gymaint yn dweud eu bod nhw'n gefnogol a hefyd eu bod eisiau gweld merched cryf yn mynd i'r Cynulliad, ynghyd a mwy o bobl ifanc. Felly cawn weld sut eith pethau!

Mae yna griw gweithgar iawn ym Mon, a braf gweld nad oedda nhw rhy ddigalon ar ol etholiad San Steffan. Er bod pawb wedi gweithio'n eithriadol o galed a'u bod nhw, wrth reswm, wedi bod yn hynod siomedig gyda'r canlyniad, roedda nhw hefyd yn athronyddol ynglyn a phethau. A mae nhw'n barod iawn i frwydro ar gyfer sicrhau pleidlais ie yn y refferendwm flwyddyn nesaf ynghyd a sicrhau bod Ieuan yn cadw ei sedd. Nid mod i'n meddwl fod yna unrhyw beryg ohono yn colli. Roedd yna gefnogaeth amlwg iddo ar gae'r sioe, gyda nifer yn dod mewn i ganmol y gwaith mae wedi ei wneud ar eu rhan.

Mae gan Fon hefyd werthwyr raffl penigamp a dwi wedi cael nifer o 'dips' defnyddiol fel fy mod i'n fwy llwyddianus. Ga'i drio fy sgiliau gwerthu unwaith eto ym Moelfre'r penwythnos yma felly gobeithio bydda nhw'n gweithio! A dwi hefyd wedi gaddo helpu i'w gwerthu yn y gynhadledd felly os yda chi'n dod i Aberystwyth ym mis Medi - well ichi gael darn punt yn barod erbyn pan wela'i chi!

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Falch o glywed dy fod wedi cael diwrnodiau llwyddianus.