Sunday, August 22, 2010

Sioe Llanrwst

Fush i'n Sioe Llanrwst am y tro cyntaf erioed ddoe. Ac am sioe bach dda - digon i'w weld yno, a digon o bobl yn mynychu hefyd. Teimlad cartrefol a chroesawgar tu hwnt, ac yn adlewyrchiad da o'r ardal.

Yno ro'n i'n bennaf er mwyn ceisio cyfarfod rhai o aelodau'r Blaid a'u hannog i fynychu'r cyfarfodydd dethol ar gyfer rhestr y Gogledd. Ac roedd hi'n hawdd iawn eu ffeindio nhw - mi oedda chi'n medru gweld arwydd y stondin yn glir o'r ffordd fawr! Roedd pawb yn hynod o garedig ac roedd hi'n braf cael cyfarfod rhai o'r ymgyrchwyr yr ydw i wedi clywed cyn gymaint amdanyn nhw. Mae nhw'n griw gweithgar iawn chwarae teg, ac roedd hi'n braf cyfarfod nifer o'r cynghorwyr lleol hefyd. Mae'n od pan yda chi mond wedi unai clywed pobl ar y radio neu eu gweld ar y teledu a bo chi wedyn yn teimlo fel bo chi eisoes yn eu nabod nhw pan yda chi'n eu cyfarfod!

Wrth lwc, mi arhosodd hi'n sych - does na'm byd gwaeth na'r tywydd yn difetha petha ar y diwrnod ar ol misoedd o waith yn mynd mewn i drefnu sioe o'r fath. Roedd y rhyddhad yn amlwg ar wyneb y Cadeirydd a'r Llywydd!

O ran yr ymgyrch, mae pethau yn mynd yn dda ond mae hi'n amhosib darogan beth fydd yn digwydd. Y sialens fwya i bob un ohona ni fydd sicrhau fod yna cyn gymaint o bobl a phosib yn dod i fwrw eu pleidlais ar ol gwrando ar ein hareithiau. A phwy a wyr be ddigwyddith! Yr unig beth medra ni gyd wneud dros yr wythnosau nesaf yma ydi gweithio mor galed a fedra ni i argyhoeddi'r aelodau pwy fydd yr Aelod Cynulliad gorau i gynrychioli'r Gogledd! Cawn weld...

Os ydych chi o'r Gogledd ac yn aelod o'r blaid, ac os oes gennych gwestiwn ar fy nghyfer, plis ebostiwch fi ar heledd.fychan@plaidcymru.org. Gan obeithio clywed gennych yn fuan - mae'n bwysig bod yr holl wybodaeth angenrheidiol gennych cyn ichi fwrw eich pleidlais.

Hwyl am y tro,

Heledd

No comments: