Saturday, August 14, 2010

Moelfre

Gesh i amser difyr iawn tua Moelfre yn Ynys Mon heddiw 'ma. Diwrnod Bad Achub Moelfre oedd hi, ac roedd yna lwyth o bobl a stondinau di-ri. Do'n i erioed wedi bod i'r diwrnod o'r blaen, er imi fod yn Moelfre droeon. Roedd o'n braf gweld cyn gymaint yn ymweld a chefnogi'r diwrnod. Os nad yda chi erioed wedi bod draw yno, mae'n werth mynd. Mae yna hanes trist i Moelfre wrth gwrs o ran y Royal Charter, ond mae hefyd yn le tlws iawn gyda llond dwrn o siopau bach difyr a llefydd i gael paned a theisen. A nifer o lwybrau cerdded ar hyd yr arfordir.

Roedd gan y Blaid ym Mon stondin yno, yn gwerthu cyfle i ennill tegan meddal. Fush i a Dad yn helpu am chydig, ac roedd yn hwyl garw. Roedd y plant wrth eu boddau, yn enwedig gan bod pawb yn ennill rhywbeth. Roedd yna nifer o'r tegannau yn cael eu cwtchio'n dynn yn syth bin a dwi'n siwr y bydda nhw'n mynd i gartrefi da iawn!

Mae'r dair oedd wrthi'n rhedeg y stondin yn gweithio'n ddi-flino i'r Blaid - Heather, Mair ac Ann. Mae nhw wastad wrthi'n codi arian ac yn wynebau cyfarwydd i bawb o'r aelodau. Mae pobl fel yna'n brin, a da ni'n lwcus iawn o gael cyn gymaint yn gweithio mor ddygn ar ran y Blaid ym mhob cornel o Gymru. Hebddyn nhw fysa ganddo ni ddim gwleidyddion a rhaid ni beidio anghofio'r rol bwysig mae nhw'n ei chwarae.

No comments: