Tuesday, August 24, 2010

Gerallt

Fush i'n Sir Benfro bore yma i ffilmio cyfweliad ar gyfer cyfres ynglyn a Gerallt Gymro hefo Archesgob Cymru - Barry Morgan. Am ddyn dymunol - roedd hi'n bleser cyfarfod ag o. Dwi'n siwr y bydd hi'n gyfres ddiddorol dros ben, ac y bydd o'n gyflwynydd gwych. Mae'n sicr yn hawdd iawn i sgwrsio gydag o.

Cyn imi ddechrau ymwneud a gwleidyddiaeth, hanes y canol oesoedd oedd yn mynd a fy mryd. Ac roedd yn braf iawn cael y cyfle heddiw i ail-gysylltu gyda'r diddordeb hwnnw heddiw drwy ymweld a chastell Manorbier a thrafod Gerallt Gymro. Os nad ydych chi erioed wedi ynmweld a'r castell, wel mi ddylech chi. Mae hi bendant werth gwneud, ac mi fuo ni'n lwcus heddiw o ran y tywydd. Roedd Sir Benfro yn edrych yn odidog a hawdd y gallwn wedi medru aros yno am chydig ddyddiau pe na byddai'n rhaid imi fod nol yn y gwaith yfory.

O ran ymgyrch y Gogledd, mae pethau'n poethi erbyn hyn ac i'w weld yn mynd yn dda. Diolch i bawb sydd wedi cysylltu hyd yma'n cynnig cymorth a chefnogaeth - dwi'n hynod ddiolchgar. Mis i fory mi fyddwn ni'n gwybod y canlyniad! Lot o waith i'w wneud rhwng rwan a hynny, ynghyd a chamu i ddegawd newydd wrth imi droi'n 30 ar yr ugeinfed o Fedi! Cofiwch fy ebostio os oes gennych gwestiwn neu syniad am bwnc yr hoffech fy ngweld yn mynd i'r afael ag o ar fy mlog - heledd.fychan@plaidcymru.org

No comments: