Friday, July 2, 2010

Ymateb i Sibrydion!

Blog difyr gan Vaughan Roderick ynglyn a sibrydion diweddaraf etholiadau'r Cynulliad. Wel, difyr imi beth bynnag gan fy mod yn cael fy enwi ynddo!

Dyma ddywed Vaughan:

Mae'r sefyllfa'n wahanol iawn yn y Gogledd yn sgil arwyddion cryf na fydd Dafydd Wigley yn sefyll yn 2011. Mae rhai o bobol fawr y blaid yn awyddus iawn i weld Llŷr Hughes Griffiths a Heledd Fychan yn sefyll mewn etholaethau'r tro nesaf. Gorllewin Clwyd a Maldwyn yw'r etholaethau hynny, dybiwn i, ond ar hyn o bryd mae'n ymddangos mai anelu am frig rhestr y Gogledd mae'r ddau. Dyw hynny ddim yn plesio rhai o'r penaethiaid ond fel dywedodd un "ar ddiwedd y dydd mae'n fater iddyn nhw".

Yn sicr mae'r rhesymeg bersonol yn amlwg. Yn achos Gorllewin Clwyd, er enghraifft mae'r arolwg diweddaraf yn cynyddu'r tebygrwydd y bydd Alun Pugh yn mentro'i law ac er nad yw'n gyfan gwbwl amhosib dychmygu Plaid Cymru yn ennill sedd cynulliad Maldwyn mae'n gythraul o "long-shot"

Wrth gwrs fe fyddai'r sefyllfa'n wahanol Llŷr a Heledd ac eraill pe bai Gareth Jones yn penderfynu peidio sefyll yn Aberconwy ond ar hyn o bryd does na ddim arwydd bod hen ben meinciau Plaid Cymru am roi'r ffidl yn y to.


Amser i ateb rhai cwestiynnau dwi'n meddwl! Fuodd hi erioed yn fwriad gen i sefyll ym Maldwyn fwy nag unwaith ac fe ddywedais i hynny pan y cefais fy newis ar gyfer yr etholiad cyffredinol. Yn y Gogledd gesh i'n magu, ac adref ydi Ynys Mon a CHaernarfon. Er bod dipyn o deulu ym Maldwyn a fy mod yn caru'r ardal, yn y Gogledd mae Mam a Dad a nifer o fy ffrindiau ysgol ac yno yr hoffwn gynrychioli pe byddwn ddigon lwcus i gael y fraint.

Dydi'r sedd y dymunwn i redeg amdani ddim yn agored y tro yma, ac felly, yr unig ddewis imi ydi mynd am sedd restr. A dyna dwi'n ei wneud, a byddaf yn edrych ymlaen i herio pwy bynnag fydd yn rhoi eu henwau i mewn ar gyfer y safle uchaf ar y rhestr. Amser a ddengys sut eith pethau!

Dwi ddim wedi cael unrhyw fath o bwysau i redeg am Faldwyn eto gan y blaid yn ganolog, yn wir, dwi wedi cael nifer o 'bobl fawr' y blaid fel y gelwir hwy gan Vaughan yn fy annog i fynd am y rhestr! Ond dyna ni. Sibrydion ydi'r cyfan sydd yn chwyrlio o gwmpas ar y funud!

Cyn belled a dwi'n y cwestiwn, mae fy enwebiad i fewn ar gyfer y rhestr a byddaf yn rhoi popeth mewn i'r ymgyrch. Fe fyddwn i wrth fy modd medru cynrychioli'r ardal odidog yma'n y Cynulliad, a gwneud fy ngorau dros y bobl sy'n byw yno. Ond fydd hi ddim yn hawdd cael yr enwebiad heb son am sicrhau sedd rhestr. A dwi'n barod ar gyfer y frwydyr.

No comments: