Thursday, July 29, 2010

Eisteddfod!

Wel, fush i ar y maes am y tro cyntaf heddiw'n helpu i baratoi'r stondin y byddai'n gweithio arni am yr wythnos. Newyddion da - dim mwd! Ond mae yna lot fawr o lwch, oherwydd natur yr hen safle dur. Ond gwell hynny na slwj! Mae'n faes anferthol, ac mae yna lwyth o stondinau i'w gweld. Edrych ymlaen i'r cyfan ddechrau rwan. Mae'n argoeli i fod yn steddfod dda a dwi'n fawr obeithio y bydd nifer o bobl yr ardal yn mentro ymweld a'r eisteddfod am y tro cyntaf. Yn sicr, mae yna ymateb gwych wedi bod i'r cynllun mynediad am ddim ar gyfer y dydd Sul.

Mi ydw i wastad yn mwynhau'r eisteddfod. Yn wir, fedra'i ddim dychmygu bod yn unrhyw le arall yn y byd yn wythnos gyntaf Awst. Y peth gorau amdano ydi cael dal fyny hefo hen ffrindiau, a thrin a thrafod bob pwnc dan haul. Er, mi o'n i'n mwynhau cystadlu pan o'n i'n iau hefyd - ond wedi ymddeol o hynny bellach ers cwpwl o flynyddoedd. Siarad cyhoeddus oedd fy hoff gystadleuaeth - fawr o syndod ichi dwi'n siwr - ond mae nhw wedi rhoi gorau i'r gystadleuaeth yna erbyn hyn. Biti hefyd, achos mi oedd hi'n boblogaidd ond dyna ni. Mae pethau'n newid dydi, a rwan mae yna lu o gystadlaethau gwahanol megis canu can allan o sioe gerdd. Nid byswn i'n dda iawn am rwbath felly!

Siwr mai stori fawr y steddfod eleni fydd ymadawiad Iona Jones o S4C. Duw a wyr be ddigwyddodd yn union, ond dwi'n siwr y daw'r hanes allan dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ond ta waeth am hynny. Yr hyn sydd angen canolbwyntio arno rwan ydi dyfodol y sianel yn hytrach na cecru am y gorffennol. Mae yna waith mawr yn gwynebu pwy bynnag fydd yn olynnu Iona, ac mi fydd angen i'r person yna fod gyda gweledigaeth bendant ar gyfer y blynyddoedd nesaf os ydi'r sianel am oroesi. Heb os, mae yna golli cyfeiriad wedi bod ac mae dirfawr angen newid. Dim ond gobeithio mai newid er gwell bydd hwnnw ac nad ydi hi'n rhy hwyr i achub y sianel.

No comments: