Saturday, July 3, 2010

Diwrnod da!


Wedi mwynhau'r haul yng Ngogledd Cymru heddiw a wedi bod ar drip, yn gyntaf i Sioe Caernarfon a wedyn i seremoni cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam flwyddyn nesaf. Dau ddigwyddiad hollol wahanol ond eto'n adlewyrchu cyfoeth ein cenedl. Ac ew, mi oedd yna bobl yn y ddau le. Gwych!

Fel gwyr darllenwyr rheolaidd fy mlog, roeddwn i'n arfer helpu i ddangos defaid ac felly roedd o'n hwyl cael cyfle i fynd i'r sioe. Digonedd o bethau i'w gweld yno, a mewn safle godidog yn edrych tuag at fynyddoedd Eryri. Perffaith.

Wedyn, neidio i'r car - cinio hyfryd yn Llanelwy - cyn cyrraedd Wrecsam. Roedd canol y dref yn orlawn ar gyfer y cyhoeddi a braf oedd gweld cymysgedd o oedrannau a gweld cymysgedd o Gymry Cymraeg a di-Gymraeg. Roedd cynghorwyr y blaid yn Wrecsam ym mhlith y rhai yn gorymdeithio a braf iawn oedd eu gweld, ynghyd a chyfarfod dau nad oeddwn i wedi cael y pleser o'u cyfarfod o'r blaen. Mae o wir yn anhygoel bod ganddo ni 4 o gynghorwyr Plaid Cymru ar gyngor sir Wrecsam a dwi wir yn meddwl bo nhw'n gwneud gwaith anhygoel o dda. Gan fawr obeithio y caiff hynny ei wobrwyo yn etholiad y Cynulliad a'r etholiadau lleol nesaf.

O ran y cyhoeddi, difyr oedd gweld Jim Parc Nest yn cael ei arwisgo'n Archdderwydd. Mi wnaeth o wneud diawl o araith a siwr y clywch chi fwy am hynny yn y wasg! Ond wir, roedd yn gret bod yno'n nghanol y bwrlwm ac mae'n amlwg bod cael yr eisteddfod yno'n golygu lot fawr i'r ardal. Dwi'n barod yn edrych ymlaen!

Digon o ddigwyddiadau eraill i'w mynychu yr haf yma wrth imi geisio ennill enwebiad Plaid Cymru ar gyfer rhestr y Gogledd,felly mi fydd o'n gyfnod prysur. Ond mae nhw i gyd yn ddigwyddiadau dwi'n ei mwynhau, a mi fydd o'n rhoi esgus da imi ddal fyny gyda pob math o bobl a chael sgyrsiau difyr dros ben, fel heddiw. Wedi trafod bron pob pwnc dan haul a chael hwyl.

No comments: