Monday, June 28, 2010

Dewr

Chwarae teg i Nerys Evans am wneud y penderfyniad dewr i fynd am sedd yn hytrach nag ymladd unwaith eto am y rhestr. Mae hi'n Aelod Cynulliad uchel ei pharch, a dwi wir yn gobeithio y gwnaiff hi lwyddo i gipio'r sedd. Mae'n sicr yn ei haeddu a bydde'n golled fawr i'r blaid pe na byddai yn llwyddo.Felly, os ydych yn ei hetholaeth ac yn aelodau o'r blaid, gwnewch eich gorau glas i'w helpu dros y misoedd nesaf. Mi yda ni ei hangen hi nol yn y Cynulliad!

Mi fydd hi'n ddifyr a dweud y gwir gweld be ddigwyddith o ran ymgeisyddion y blaid dros y miseodd nesaf. Dwi'n fawr obeithio y bydd ganddo ni gydbwysedd a thrawsdoriad o ran dynion a merched, a'r ifanc, canol-oed a hyn fel ymgeisyddion. Yn sicr, mae'r ffaith nad ydi merched yn mynd ar ben y rhestrau rhanbarthol yn awtomatig yn mynd i wneud gwahaniaeth ond pwy a wyr? Bosib mai merched wnaiff ddod gyntaf mewn nifer o'r seddi beth bynnag. Dyna dwi'n obeithio yn y Gogledd beth bynnag, lle byddai yn ymladd am y safle cyntaf ar y rhestr! Amser a ddengys...

No comments: