Sunday, June 6, 2010

Codi Calon

Meddwl y byddwn yn rhannu stori fach, wnaeth godi fy nghalon ddoe. Ro'n i'n Grangetown yng Nghaerdydd, ac yn siarad hefo fy ffrind Meinir. Mi oedd yna hogyn bach tua pump oed gerllaw hefo'i Dad, ac ar ol fy nghlywed yn siarad, fe wnaeth droi at ei Dad a dweud: 'She's speaking Cymraeg. I know what she said!', yn falch i gyd. Pa mor braf ydi hynny, gweld plentyn bach yn ymfalchio yn y ffaith ei fod o'n medru siarad dwy iaith a fod o'n deall rhywbeth nad oedd ei Dad yn ei ddeall? Mae yna newid syfrdanol wedi bod yn yr agweddau tuag at yr iaith, a braf ydi gweld cyn gymaint o rieni di-Gymraeg yn annog eu plant i ddysgu'r iaith.

Biti felly ydi gweld rhwystrau yn cael eu rhoi gan Carwyn Jones o ran ysgolion Cymraeg y brifddinas. Mae hwn yn fater hynod o bwysig a gobeithio'n wir y cawn ateb cadarnhaol i'r sefyllfa yn fuan. Mae rhieni yn amlwg yn gweld manteision dwyieuthrwydd - hen bryd i'n holl wleidyddion ddechrau deall a derbyn hynny hefyd. Da ni'n eithriadol lwcus fel gwlad i gael dwy iaith, a dwi'n casau meddwl hyd yn oed heddiw fod yna rai yn dal i ystyried hynny fel rhywbeth negyddol.

No comments: