Monday, June 28, 2010

Dewr

Chwarae teg i Nerys Evans am wneud y penderfyniad dewr i fynd am sedd yn hytrach nag ymladd unwaith eto am y rhestr. Mae hi'n Aelod Cynulliad uchel ei pharch, a dwi wir yn gobeithio y gwnaiff hi lwyddo i gipio'r sedd. Mae'n sicr yn ei haeddu a bydde'n golled fawr i'r blaid pe na byddai yn llwyddo.Felly, os ydych yn ei hetholaeth ac yn aelodau o'r blaid, gwnewch eich gorau glas i'w helpu dros y misoedd nesaf. Mi yda ni ei hangen hi nol yn y Cynulliad!

Mi fydd hi'n ddifyr a dweud y gwir gweld be ddigwyddith o ran ymgeisyddion y blaid dros y miseodd nesaf. Dwi'n fawr obeithio y bydd ganddo ni gydbwysedd a thrawsdoriad o ran dynion a merched, a'r ifanc, canol-oed a hyn fel ymgeisyddion. Yn sicr, mae'r ffaith nad ydi merched yn mynd ar ben y rhestrau rhanbarthol yn awtomatig yn mynd i wneud gwahaniaeth ond pwy a wyr? Bosib mai merched wnaiff ddod gyntaf mewn nifer o'r seddi beth bynnag. Dyna dwi'n obeithio yn y Gogledd beth bynnag, lle byddai yn ymladd am y safle cyntaf ar y rhestr! Amser a ddengys...

Sunday, June 6, 2010

Codi Calon

Meddwl y byddwn yn rhannu stori fach, wnaeth godi fy nghalon ddoe. Ro'n i'n Grangetown yng Nghaerdydd, ac yn siarad hefo fy ffrind Meinir. Mi oedd yna hogyn bach tua pump oed gerllaw hefo'i Dad, ac ar ol fy nghlywed yn siarad, fe wnaeth droi at ei Dad a dweud: 'She's speaking Cymraeg. I know what she said!', yn falch i gyd. Pa mor braf ydi hynny, gweld plentyn bach yn ymfalchio yn y ffaith ei fod o'n medru siarad dwy iaith a fod o'n deall rhywbeth nad oedd ei Dad yn ei ddeall? Mae yna newid syfrdanol wedi bod yn yr agweddau tuag at yr iaith, a braf ydi gweld cyn gymaint o rieni di-Gymraeg yn annog eu plant i ddysgu'r iaith.

Biti felly ydi gweld rhwystrau yn cael eu rhoi gan Carwyn Jones o ran ysgolion Cymraeg y brifddinas. Mae hwn yn fater hynod o bwysig a gobeithio'n wir y cawn ateb cadarnhaol i'r sefyllfa yn fuan. Mae rhieni yn amlwg yn gweld manteision dwyieuthrwydd - hen bryd i'n holl wleidyddion ddechrau deall a derbyn hynny hefyd. Da ni'n eithriadol lwcus fel gwlad i gael dwy iaith, a dwi'n casau meddwl hyd yn oed heddiw fod yna rai yn dal i ystyried hynny fel rhywbeth negyddol.

A month on...

Well, exactly a month ago today people were casting their votes. Amazing to think how quickly time has flown by since then - seems like ages ago when I was on the campaign trail. Still can't get used to seeing Cameron as Prime Minister, and still hugely concerned about the impact the cuts will have on Wales. Also failing to take George Osborne seriously as Chancellor - it really does worry me to see this clone army of toffs in charge of the country. They're so out of touch with the majority of people in the UK - do they honestly realise how devestating of an impact their plans will have on those on low and middle incomes? It really is a worrying time for us all.

I had so many texts and emails this week about Lembit Opik's stand up routine at a comedy club in London. To be honest, now he's out of Montgomeryshire and no longer an MP, I couldn't care less what he does. At least he's no longer doing such things at the expense of the taxpayer. Though, if I'm honest, it did make me smile to see the bad reviews!

As for me, I keep getting asked what the next step is. And, after considering everything carefully, I have decided that I will be putting my name forward for the Welsh Assembly elections next year - for the North Wales list. I have no idea who else is going for it, but I hope there will be quite a competition so we can have some lively hustings as a party in North Wales. There's a lot of work to be done between now and then, and I know it will be a challenge - but its one I'm looking forward to. So watch this space!