Thursday, May 6, 2010

Saith awr i fynd...

Wel, llai na saith awr i fynd tan fydd pobl yn dechrau pleidleisio. Dim arall fedra'i wneud rwan ond gweddio am wyrth! Mi fysa hi'n wirioneddol ffantastig medru rhoi sioc go iawn i bawb drwy gipio Maldwyn nos yfory. Dwi'n gwybod fod o'n anhebygol, ond eto, mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel o gefnogol. Cyn belled bod pobl yn stopio pleidleisio yn dactegol mae yna obaith!

Dwn i ddim be ddigwyddith, ond o leiaf dwi'n gwybod mod i wedi trio fy ngorau. Dwi wedi bod yn hynod o lwcus i gael tim ymroddgar a chefnogol yn fy helpu, a phobl fydd gobeithio yn ffrindiau oes. I feddwl mod i erioed wedi byw ym Maldwyn yn barhaol cyn yr etholiad, mae nhw wedi fy nhrin fel taswn i wedi bod yma ar hyd fy mywyd. Mae'n help wrth gwrs bo nhw'n nabod nifer o aelodau o fy nheulu yn barod! Ond serch hynny, allwn i ddim fod wedi dymuno am dim gwell yn y byd i gyd. Mae nhw wedi bod yno i fy nghefnogi bob cam o'r ffordd, a tynnu arna fi pan dwi wedi bod yn mynd bach yn stressed! Arwydd da dwi'n meddwl bo nhw'n teimlo bo nhw'n medru fy herian erbyn hyn!

Mae wedi bod yn brofiad a hanner rhedeg yn yr etholaeth yma fel ymgeisydd am y tro cyntaf yn erbyn dau 'gymeriad' fel Lembit a Glyn. Dwi'm yn meddwl gwna nhw fy anghofio rywsut! Dwi wir wedi mwynhau'r cyfnod etholiad, a dwn i ddim be wna'i ar ol hyn os nad ydw i'n digwydd ennill nos yfory. Mi fydd hi'n od iawn peidio bod yn canfasio bob diwrnod!

Edrych ymlaen rwan i weld beth fydd y canlyniad nos yfory. Gan obeithio y cawn ni gynnydd sylweddol yn y bleidlais ac na fydd y 'cleggfactor' wedi rhoi hwb arall i Lembit! Amser a ddengys...

2 comments:

Alwyn ap Huw said...

Pob hwyl iti yforu Heledd, croesi bysedd am ganlyniad wych yn Nhrefaldwyn.

Dr. Christopher Wood said...

Heled - you fought the good fight and you did see Lembit lose, and you will fight the good fight again and you will become an MP for your party. You did so well - so don't be disheartened at all. You really did fight and put a lot of effort into it. I'm sure Glyn would agree with that and the same for your party.
Best of Welsh
Chris Wood