Friday, May 7, 2010

Camau bychain...

Diolch i bawb sydd wedi cysylltu heddiw - hynod ddiolchgar o'r holl gyfarchion a'r geiriau caredig. Yn bersonol, dwi'n hynod o hapus gyda'r canlyniad neithiwr. Mi wnaetho ni gynyddu'r bleidlais ym Maldwyn yn sylweddol a dod yn drydydd! Ffantastig! Dal i deimlo bach yn rhwystredig bod nifer o'n cefnogwyr wedi pleidleisio yn dactegol ac dwi'n grediniol bod hynny wedi bod o gymorth i Glyn ennill neithiwr. Er, i feddwl pa mor fudur wnaeth y Lib Dems ymladd yr etholiad yma, dwi'n falch i Lembit gael sioc neithiwr. Roedd o'n sicr yn ei haeddu, jest damia nad fi gafodd y pleser o'i guro!

Mae yna lwyth o bobl wedi cysylltu heddiw yn awgrymu lle dylwn redeg nesaf, ac yn gofyn be ydi fy nghynlluniau. Mae'n rhy fuan i feddwl am hynny - dwn i ddim eto. Ond diolch ichi am feddwl y dylwn i fynd amdani eto! Mae yna nifer o opsiynau posib ond bydd angen ystyried yn ofalus. Yn sicr, fe hoffwn fod yn y Cynulliad yn y dyfodol - fan yno dwi'n gobeithio fydd fy nyfodol. Ond cawn weld! Mae yna fater bach o orfod cael fy ethol yn gyntaf!

Ond yr un peth sy'n sicr, dwi'n falch imi gael y cyfle i redeg ym Maldwyn. Gesh i gefnogaeth anhygoel gan y tim yno, a chyfarfod perthnasau newydd! Dwi'n grediniol bod y sedd yma'n enilladwy i'r blaid, a byddaf yn ymladd ar gyfer rhagor o adnoddau ar ei chyfer yn y dyfodol. Watch this space!

2 comments:

Robin Ffraw said...

Gai ategu y llongyfarchiadau ynghylch dy ganlyniad.

Ni fyddaf mor powld a awgrymu be ddylsa dy gam wleidyddol nesa di fod. Ond dwi newi cael rant fach ar blog rhywun arall am pam wnes i gwrthod ymgyrchu ar rhan y plaid yn Fon achos o'r ymgeisydd pitw. Os bysa hogan ifanc, ffres, deallus, gwybodus a frwdfrydig yn sefyll mi faswn yn taflennu mewn chwinciad. Just saying de.

Da iawn eto am ymgyrch llwyddianus.

Anonymous said...

Pidia poeni Heledd, fe nown ni ailgipio'r sedd erbyn etholiad nesaf.