Friday, April 23, 2010

Noson arall o drafod...

Wel, hystings yr FSB oedd heno yn y Drenewydd. Gen i lot o barch tuag at yr FSB a dwi'n meddwl bod nhw'n wych am gyfathrebu gyda gwleidyddion a chodi ymwybyddiaeth ynglyn a'r problemau mae busnesau bach yn eu gwynebu. Byddwn yn falch iawn o weithio gyda nhw os ydw i ddigon ffodus i gael fy ethol.

Wnaeth Nick Colbourne ddim troi fyny yn anffodus, ac roedd nifer o bobl yn siomedig. Ond dyna ni - o leiaf roedd y gweddill ohonom yno i ddadlau a thrafod!

Fe wnes i fwynhau a dweud y gwir a cafwyd nifer o gwestiynnau difyr ynglyn a economi cefn gwlad, busnesau bach, twristiaeth a hyd yn oed adran gynllunio Powys! Mae'n amlwg bod pobl Maldwyn wedi cael llond bol o gael eu hanghofio gan lywodraeth Llundain a bod nhw wir angen AS wnaiff weithio gyda nhw i wella'r sefyllfa. Rhaid i ni gael buddsoddiad i wella'r cyfleusterau syflaenol megis band eang, cysylltiad ffon symudol, gwell trafnidiaeth gyhoeddus ac ati heb son am gefnogaeth i'r rhai hynny sydd eisiau ail-hyfforddi, dechrau busnes newydd neu ehangu busnes presennol.

Fe gafodd yr AS presennol ei herio cryn dipyn gan y gynulleidfa heno, a cafwyd ambell gwestiwn oedd yn anodd iawn iddo ateb. Pobl wir ddim i'w gweld yn hapus gydag o... Pwy fydde'n meddwl a phobl Maldwyn mor enwog am eu mwynder!

Cyn heno yma, fe fush i'n Ngholeg Powys bore yma yn siarad gyda myfyrwyr Welsh Bac. Fe wnesh i wir fwynhau cael trafodaeth gyffredinol ynglyn a gwleidyddiaeth gyda'r myfyrwyr, yn hytrach na jest trio eu perswasio i bleidleisio i'r blaid. Ond gorau oll os wnawn nhw yn y diwedd!

Elfyn yn wych ar Question Time heno. Da iawn fo! Dangos bod lle pendant i wleidyddion Plaid tua San Steffan!

2 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Ydy Lempit yn dal i siarad hefo chdi ar ol nos Lun?

Heledd Fychan said...

Wel dio ddim yn hapus iawn hefo fi ond dyna ni!