Saturday, April 17, 2010

Diwrnod gwych!

Wel, mi wnesh i fwynhau ddoe yn arw. Diwrnod gwych o ganfasio yn Llanfair Caereinion hefo Mike Allan a'r cynghorydd, Beryl Vaughan oedd i'w gweld yn adnabod pawb! Ymateb gwych unwaith eto, hefo pobl yn gofyn am bosteri a taflenni i'w dosbarthu. Allwn i ddim fod wedi gofyn am well! Dod ar draws nifer o bobl sy'n nabod y teulu i gyd a clywed ambell i stori ddifyr amdanyn nhw hefyd.

Beth oedd yn ddifyr ydi'r ffaith bod gymaint o bobl wedi son ynglyn a'r ddadl deledu da ni gyd fel ymgeisyddion Maldwyn yn cymeryd rhan ynddo nos Lun nesaf. Nifer wedi dweud mai fel yna gwnawn nhw benderfynnu sut fydda nhw'n pleidleision... Hmm, dim pwysau o gwbwl felly!!!

Ddoe hefyd y gwnes i roi fy ffurflen swyddogol i mewn a talu blaendal - felly mi ydw i'n ymgeisydd swyddogol. Dim troi nol rwan!

Neithiwr, fe fush i mewn digwyddiad hynod o ddifyr yn y Plas yn Machynlleth - Dathlu Dyfi. Noson i ddathlu biosffer Bro Ddyfi ynghyd a'i diwylliant. Awyrgylch anhygoel, a llu o berfformiadau gwahanol, o lefaru i gerdd dant. Codi hiraeth arna'i braidd am y dyddiau pan o'n i'n llefaru a chanu ond eto'n falch dros y gynulleidfa nad ydyn nhw'n gorfod gwrando arna'i yn gwneud hynny erbyn rwan!

Dyffryn Tanat fyddi hi heddiw yma. Edrych ymlaen i weld rhai o fy mhosteri caeau a gardd sydd wedi dechrau mynd i fyny neithiwr. Fydd hi'n od iawn gweld fy enw ar draws y Sir ond mae angen a hithau'n etholiad.

No comments: