Monday, March 1, 2010

Dydd Gwyl Dewi Hapus i bawb!

Wel, gobeithio bo chi gyd yn cael diwrnod da - jest damia bod o ddim yn wyl y banc i ni gyd gael dathlu yn iawn! Newyddion gwych o ran pol piniwn y BBC heddiw sydd yn dangos y byddai 56% yn cefnogi pwerau deddfu llawn i'r Cynulliad. Jest damia nad dyna fydd y refferendwm nesaf yma'n ei ofyn!

Ond yn sicr, mae yna hyder newydd yng Nghymru ers dyfodiad y Cynulliad. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y pol piniwn heddiw a'r ffaith fod yna fwy a fwy o bobl i'w gweld yn dathlu dydd Gwyl Dewi eleni na dwi'n ei gofio erioed o'r blaen. Mae'n hunaniaeth ni wastad wedi bod yn gryf, ond heb os, da ni'n hapus rwan i ddangos i'r byd pwy yda ni a bod yn falch o hynny. A law yn llaw hefo hynny, mae ganddo ni'r hyder i fod eisiau llywodraethu ein hunain yn hytrach na gadael i San Steffan ein rheoli.

Digon o bethau i ni eu dathlu heddiw felly! Dydd Gwyl Dewi hapus i bawb.

No comments: