Thursday, March 18, 2010

Campaign Website Live! Gwefan yr Ymgyrch yn fyw!
http://www.heleddfychan.org

I'd welcome any feedback, comments or queries. Thank you to a local Montgomeryshire company, 27stars, for their brilliant system and help in developing this website. I'm delighted with it and will be singing their praises to everyone!

Byddwn yn gwerthfawrogi eich barn neu cwestiynnau yn deillio i'r wefan. Diolch i'r cwmni lleol o Faldwyn, 27stars, am eu system wych ac am eu holl help yn llunio'r wefan. Dwi wrth fy modd hefo fo a byddaf yn canu eu clodydd i bawb!

2 comments:

MH said...

Looks very good. I'm sure you'll make the next couple of months a period that Lebmit and Glyn will look back on ... and want to forget.

Heledd Fychan said...

Ha ha - thank you. I hope so indeed!