Friday, February 19, 2010

Cynhadledd!!!!

Wel, o'r diwedd, ar ol wythnosau o edrych mlaen (ydw, mi ydw i'n nerd gwleidyddol) - mae Cynhadledd cyn etholiad Plaid yn cychwyn bore 'ma. Mae yna raglen hynod o ddifyr o'n blaenau dros y ddau ddiwrnod nesa yma a dwi'n meddwl bydd o'n gyffrous iawn. Cafwyd dechra difyr neithiwr gyda cinio busnes Plaid. Areithiau gwych, sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Ieuan a cyfle i rwydweithio gyda nifer o bobl blaenllaw mewn busnes yng Nghymru.

Bore 'ma, dwi'n cymeryd rhan mewn sesiwn drafod ynglyn ag addysgu'r genedl. Gobeithio cawn drafodaeth fywiog a difyr. Fel gwyr darllenwyr rheolaidd fy mlog, polisi addysg ydi un o fy mhrif ddiddordebau mewn gwelidyddiaeth felly mae'n bwnc dwi wrth fy modd yn ei drafod.

Mae yna gymaint o gyfarfodydd ymylol difyr wedi eu trefnu, dwi'n cael trafferth penderfynu beth i fynychu. Ond am ddechrau gyda cyfarfod brecwast gyda Age Concern Cymru mewn rhyw ugain mumud. Felly well mi stopio sgwennu a sychu fy ngwallt fel mod i'n edrych yn deidi ar gyfer y gynhadledd! Dwi'n gwybod mae'r hyn yr yda chi'n ei ddeud sy'n bwysig, ond dwi'm isho siomi Mam drwy edrych yn fler chwaith! Tan wedyn...

No comments: