Thursday, December 31, 2009

Fy Addunedau Blwyddyn Newydd ar gyfer 2010

1. Cynyddu pleidlais Plaid Cymru yn Sir Drefaldwyn yn sylweddol yn Etholiad Cyffredinol 2010 gan drio ennill wrth gwrs!
2. Colli pwysau a cael yn ffit - erbyn yr etholiad pryd bynnag bydd hwnnw ac erbyn fy mhenblwydd yn 30 ar yr 20fed o Fedi 2010!
3. Helpu'r ymgyrch Ie i sicrhau buddugoliaeth mewn refferendwm ynglyn a chael mwy o bwerau i'r Cynulliad.
4. Os nad ydw i'n ennill yn Sir Drefaldwyn, cael fy newis i redeg mewn sedd ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2011.
5. Cadw mewn gwell cysylltiad gyda fy ffrindiau sydd wedi cael eu hesgeluso braidd oherwydd fy ymgyrchu.
6. Dechrau a gorffen y jigso amhosib o anodd y gwnesh i brynnu flynyddoedd yn ol.

Gan obeithio y medra'i sticio i'r cyfan!

2 comments:

Glyn Davies said...

Edrych ymlaen i weithio gyda ti yn yr ymgylch i sicrhau buddigoliaeth - a pob lwc ennill rhywle i sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2011!!

Heledd Fychan said...

I weithio hefo fi? Dim gobaith! Dwi'n rhedeg run mor galed yn eich erbyn chi ac ydw i yn erbyn Lembit. Felly well i'r ddau ohona chi wylio allan!