Sunday, November 29, 2009

Symud eto!

Wel dwi di symud ty eto felly sori am y distawrwydd. Dal yng Nghaerdydd ond bach yn agosach at gwaith. Mae'n hunllef symud dydi. Gen i gymaint o rwtsh a papurau o bob math. Dwn i ddim sut dwi'n casglu cyn gymaint! Gobaith rwan ydi o leia un blog bob diwrnod rhwng rwan a 'dolig. Hefyd yn ail gydio yn yr ymgyrchu wythnos yma ar ol mis reit ddistaw. Fawr o ysbrydoliaeth gen i heno, ond mi feddylia'i am rwbeth i roi fyny fory.

Un peth sydyn - llongyfarchiadau anferthol i Jonathan Edwards ar gael ei ddewis fel ymgeisydd ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol nesaf. Gen i barch anhygoel iddo fo, a dwi'n gwybod bydd o'n Aelod Seneddol ffantastig os bydd o'n ennill yr etholiad (fel dwi'n siwr y gwneith o). Dwi'n edrych mlaen i ddilyn ei ymgyrch a'i weld yn dechrau ar ei yrfa fel gwleidydd. Mae jest y math o berson mae Cymru ei angen i fod yn San Steffan yn cwffio ar ein rhan. Gan obeithio bydd yna dim mwy nag erioed o'r blaen o Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn llwyddianus hefyd!

No comments: