Saturday, November 14, 2009

Argoeli'n dda!

Fush i'n canfasio am 'chydig heddiw yng Ngheredigion gyda Penri James, ymgeisydd Plaid Cymru yno ac Aelod Seneddol nesaf Ceredigion yn ol yr ymateb! Roedd yn wych gweld gymaint o ymgyrchwyr yn ymuno ag ef er gwaethaf y gwynt a'r glaw ac roedd yn galonogol bod cyn gymaint o'r rhai y buom yn eu canfasio yn cefnogi Penri ac yn gwybod amdano cyn i ni eu cyfarch! Mae'n rhaid mi gyfaddef mod i'n teimlo bach yn genfigenus wrth weld cyn gymaint o bobl yn dod at eu gilydd i ganfasio yng Ngheredigion - fyswn i wrth fy modd cael tim mor fawr ym Maldwyn! Ond dyna ni - dyna'r sialens imi ym Maldwyn a dwi'n benderfynnol o godi'r nifer o actifyddion sydd gennym ni rhwng rwan a'r etholiad!

Penwythnos dwytha ro'n i hefyd wedi bod allan yn canfasio gyda Hywel Williams yng Nghaernarfon. Roedd yr ymateb yn wych iddo yntau a pawb wrth eu boddau i weld eu haelod seneddol lleol! Ella bod o'n beth od ichi mod i'n canfasio mewn seddi eraillo dro i dro ond mae'n rhaid mi ddweud bod rhywun yn dysgu llawer drwy wneud hynny. Wythnos dwytha a heddiw mi wnesh i bigo fyny dipyn o 'tips' ynglyn a sut i ganfasio'n effeithiol a'r dasg rwan ydi datblygu hyn yn fy sedd i. Felly watch out Maldwyn - mi fydda ni allan yn curo'r drysau cyn hir. A mi fydd ganddo system 'super douper' er mwyn gwneud hynny! Edrych mlaen!

1 comment:

Cymru X said...

Dwi'n siwr allwn i dy helpu di!