Wednesday, October 21, 2009

Oh gosh....

4 comments:

Penddu said...

I would.... oh that is not what you meant....sorry

Margaret said...

Oh gosh ...be?

Lembitan yn hyrwyddo sachau caru - cyfrifol iawn o gofio ein bod yn brolio'r gyfradd feichiogi uchaf yn Ewrop.

ond rwy'n cytuno efo Kirsty ar y busnas Daily Sport - mae'r papur yn bornograffig, a does bosib fod unrhyw werth yn ei wneud er mwyn denu pleidleisiau.

ydi'r dyn yn gwbwl argyhoeddiedig ei fod yn wynebu cweir, ac wedi penderfynu cael creisus canol oed cyhoeddus?

Anonymous said...

So that's how he does it. No wasting time with chat-up lines.

Paul said...

Play safe kids