Tuesday, October 13, 2009

Nos Wener/ Friday night

Wel helo pawb. Jest eisiau eich atgoffa ynglyn a noson ail-lawnsio'r Blaid a hefyd lawnsio fy ymgyrch nos Wener yma, 16eg o Hydref yng Nghlwb Rygbi Machynlleth o 7pm ymlaen. Nifer o wleidyddion Plaid - Dafydd Wigley, Elfyn Llwyd, Dafydd Iwan, Hywel Williams, Gwenllian Landsown a fi - a hefyd y band ffantastig, Gwibdaith hen Fran. Tocynnau yn £5 - cysylltwch gyda mi ar heledd@gmail.com os ydych eisiau prynnu un. Gan obeithio eich gweld nos Wener!

Well hello all. Just to remind you that the re-launch of plaid Cymru as well as my campaign launch takes place this Friday, 16th October at Machynlleth rugby Club from 7pm onwards. A number of Plaid politicians will be present - Dafydd Wigley, Elfyn Llwyd, Dafydd Iwan, Hywel Williams, Gwenllian Landsown and me - and also a fantastic band, Gwibdaith Hen Fran. Email me for a ticket - heledd@gmail.com. They're £5 each - hope to see you there!

No comments: