Sunday, October 11, 2009

Mewn cariad...

...hefo fy iphone newydd sbon. O waw - am declyn! Pam na nesh i brynnu un fisoedd yn ol? Mae'n ffantastig! Jest gobeithio bydd o'n gweithio yn Sir Drefaldwyn - ga'i weld penwythnos nesa!

1 comment:

Alwyn ap Huw said...

O Na! Un arall o ymgeiswyr Maldwyn yn son am fywyd carwrol yn gyhoeddus!

Gobeithio na fydd lluniau o honnet ti a dy iPhone ar dudalennau blaen y rhifyn nesaf o Hello!