Sunday, October 25, 2009

Eisteddfod Powys

Fush i'n Eisteddfod Powys ddoe, a wnesh i wir fwynhau. Dwi wir wrth fy modd gyda eisteddfodau - un o'r pethau sydd yn fy ngwneud i'n falch iawn o'r ffaith mod i'n Gymraes. Do'n i'm yno ar gyfer yr orymdaith yn y bore yn anffodus gan mod i'n siopa ar gyfer Nain felly welish i mo Glyn Davies na Mick Bates, ond fe fush i'n gwrando ar y cystadlu drwy'r dydd. Roedd y safon yn ffantastig, ac awyrgylch gret yno. A pawb mor glen a chroesawgar hefyd - wir teimlo'n rhan o'r gymdeithas ym Maldwyn erbyn hyn.

Yn anffodus, gafodd fy Ewythr Hywel, brawd Nain, ddim llwyfan yn y gystadleuaeth canu emyn er iddo ganu'n wych yn y rhagbrawf. Ond dyna ni. Chwaeth y beirniad ac ati!

Wnaeth yna nifer ddod fyny ata fi yn ystod yr egwyl rhwng y sesiwn prynhawn a nos i ddweud bod nhw'n cytuno hefo'r hyn roeddwn wedi ei ddweud am y BNP yn y County Times. Mae hynny'n sicr yn codi calon rhywun a ninnau mond chydig filltiroedd o dy Nick Griffin ar y pryd. Mae pawb ym Maldwyn dwi'n ei nabod yn ei gasau o a'i ddaliadau - a dwi'n hynod falch o hynny.

Felly eisteddfod wych mewn ardal sydd ddim mor Gymregaidd a hynny tua Trallwm. Prawf bod yr iaith dal yn fyw ac yn iach ym Maldwyn, hyd yn oed mewn ambell ardal annisgwyl. Hefyd yn galanogol o ran yr ymgyrch cael nifer o bobl yn dweud unwaith eto bydda nhw'n pleidlesio i Blaid Cymru am y tro cyntaf erioed yn yr etholiad nesaf, hyd yn oed ambell i Dori a Rhyddfrydwr rhonc! Calonogol iawn!

No comments: