Friday, October 16, 2009

Dau o'r Bae

Jest nodyn byr i ddweud byddai ar Dau o'r Bae amser cinio heddiw. Edrych mlaen yn arw! Mi fydd hi fy nhro cyntaf i ar y rhaglen - braf cael y cyfle a dwi'n ddiolchgar i'r BBC am ofyn. Dwi'n mwynhau cael gwneud mwy a mwy o bethau rwan a trio codi proffail ymgyrch y Blaid ym Maldwyn drwy Gymru. Dwi di bod yn deud ers dipyn bo ni am redeg ymgyrch gadarn tro yma, a gobeithio bod pobl yn dechrau gweld hynny!

No comments: