Friday, September 4, 2009

Prysur!

Wel, tri diwrnod arall o ymgyrchu ym Maldwyn o fory ymlaen ac yn edrych mlaen. Sioe Llanfaircaereinion fory, ffair fwyd dydd Sul a llwyth o gyfarfodydd dydd Llun. Nain yn edrych mlaen i'n nghael i yno am ddwy noson eto - mae ganddi restri o dasgau yn aros amdana'i, gan gynnwys sortio ei theledu allan cyn i bethau droi'n ddigidol. Fydd hi ddim yn dda arna'i os na fydd hi'n cael gweld Dechrau Canu Dechrau Canmol a Who Wants to be a Millionaire!

Wedyn wrth gwrs mi fydd hi'n gynhadledd Plaid Cymru o ddydd Iau ymlaen. Wir yn edrych mlaen erbyn hyn. Mae gen i ddiwrnod prysur iawn ar y dydd Iau yn cadeirio un sesiwn, siarad mewn un arall, trefnu cyfarfod ymylol ar ran fy ngwaith o ddydd i ddydd a cymeryd rhan yn Have I got News for Plaid gyda'r nos. Wedyn, cynnig Maldwyn ar fore Gwener a mwynhau ar ol hynny. Dal angen penderfynnu pa gynigion eraill fyswn i'n hoffi siarad ynglyn a nhw. Tasg at nos fory.

Beth bynnag, amser gwely rwan er mwyn cychwyn am Faldwyn yn gynnar yn y bore. Sgwn i pryd fydd yr A470 yn Dinas Mawddwy wedi ei glirio? Erbyn y gynhadledd gobeithio!

No comments: